Hyppää pääsisältöön

IHA - Innovatiivinen hydrauliikka ja automatiikka

IHA

"Bridging of theory and practice"

IHA tekee poikkitieteellistä tutkimusta hydraulisen tehonsiirtoautomaation parissa, yhdistämällä teorian ja käytännön yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

IHA:n tutkimusta ohjaavat strategiset painopistealueet ovat autonomiset liikkuvat työkoneet, digitaalihydrauliikka, raskaan kaluston robotiikka ja hybriditekniikka, joissa läpileikkaavana teknologiana toimii automaatio. Näiden neljän toisiaan tukevan painopistealueen avulla IHA:n tavoitteena on säilyttää asema yhtenä tärkeimmistä globaaleista tutkimuslaitoksista hydraulisen tehonsiirtoautomaation alueella. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia teknologioita ympäristövaikutukset vahvasti huomioiden. Tutkimusstrategiaa ohjaa kolme keskeistä periaatetta: poikkitieteellinen tutkimus, teorian ja käytännön yhdistäminen sekä yhteistyö teollisuuden kanssa.

Toiminnan vaikuttavuus

IHA on nimitetty kahdesti Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköksi (CoE). Ensimmäisen kerran IHA oli nimetty huippuyksiköksi itsenäisenä tutkimusyksikkönä vuosina 2000 – 2005 ja toisen kerran yhdessä Aalto-yliopiston (entinen Teknillinen korkeakoulu) automaatiotekniikan laboratorion tutkijaryhmän kanssa GIM-hankkeessa (CoE-GIM - Generic Intelligent Machines) vuosina 2008 – 2013. GIM-hanke keskittyi älykkäiden liikkuvien koneiden perustutkimukseen.