Hyppää pääsisältöön

High Voltage Engineering

Figure 3 Impulse generator and impulse testing of air core reactor

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmän päätavoitteena on erilaisissa suurjännitelaitteiden eristysjärjestelmissä niiden koko elinkaaren aikana esiintyvien ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen, suurjännitetekniikan yksi merkittävä osa-alue. Erillisissä eristemateriaaleissa esiintyvien ilmiöiden lisäksi tämä kattaa myös eristysjärjestelmän erilaisilla rajapinnoilla, elektrodeilla ja muissa epäjatkuvuus- sekä epäideaalisuuskohdissa esiintyvät ilmiöt, jotka usein merkittävästi vaikuttavat koko järjestelmän toimintaan.

Aihepiiri on tärkeä, koska eristysjärjestelmä usein määrää niin laitteen käyttöiän kuin luotettavuudenkin, joille molemmille asetetaan erityisesti voimansiirtoverkon komponenteissa suuret vaatimukset.

Suurjännitetekniikan tutkimusryhmän työ keskittyy tällä hetkellä suurjännitelaitteiden eristysmateriaalien ja eristysjärjestelmien sähköteknisen toiminnan analysoimiseen sekä tähän vaadittavien sähköisten karakterisointimenetelmien kehittämiseen. Ryhmän merkittävimmät tutkimusalueet ovat ovat viime vuosina olleet polypropyleenipohjaisten nanokomposittimateriaalien kehittäminen kondensaattorisovelluksiin, suurjännitteisten tasajännitekaapeleiden (HVDC) eristysjärjestelmien ja niiden kunnonvalvonnan kehittäminen, sekä suurjännitemetrologiaan liittyvät hankkeet.

Lisäksi ryhmä tekee tutkimusta suurjännitelaitteiden diagnostiikan, suurjännitemittaustekniikan (metrologia), ylijännitesuojauksen sekä vanhenemis- ja elinikätestauksen alalla, sekä tekee alan teollisuuden suorista toimeksiannoista merkittävän laajuista tilaustutkimus, -testaus ja koestustoimintaa.

Kaikki tutkimustyö tehdään tiiviissä yhteistyössä suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden ja yliopistojen kanssa. Koska ryhmä hallitsee Suomen ainoaa jäljellä olevaa itsenäistä HV-laboratoriota, on sille määritelty tehtävä tarjoat tutkimus- ja testauspalveluita erityisesti Suomen teollisuudelle.

Tutkimusryhmän johtaja Senior Scientist Kari Lahti.