Hyppää pääsisältöön

HEHKU – Hämeen elinvoiman ja hyvän asumisen verkostotyö

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2023–31.12.2024
KärkialueYhteiskunta

HEHKU tuo esiin Hämeen seudun ainutlaatuisia ominaisuuksia asumisen ympäristönä, edistää osaltaan kestävää talouskasvua sekä toteuttaa Hämeen strategiassa 2022–2025 esiin nostettua älykästä erikoistumista. HEHKU tavoittaa Hämeen älykkään erikoistumisen strategiasta kolme fokusaluetta: kiertotalous, älykäs suunnittelu sekä palveluiden ja prosessien kehittäminen (lue lisää käsitteestä ja Smart Hämeestä Hämeen liiton sivuilta).

HEHKU jatkaa Tampereen yliopiston ja Hämeen liiton yhteistyöhankkeen Houkuttelevat nykyasumisen konseptit Kanta-Hämeessä (2020–2022) aikana aloitettua alueellisten verkostojen luomista. Kuntatoimijat ja paikalliset yritykset ovat mukana hankkeen jokaisessa vaiheessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Hämeen Kylien kehittämisohjelman ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin kanssa. Kansainvälisten referenssien ja yhteyksien kautta HEHKU yhtyy myös kansainväliseen keskusteluun asumisen tulevaisuudesta.

HEHKUn ytimessä ovat aktiivinen osallistuminen ja yhteiskehittäminen. Maakunnat ja kaupungit tarvitsevat työkalun, jolla kansalaiset saadaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon ja jonka avulla heidän toiveensa tulevat paremmin kuulluksi ja ymmärretyksi. HEHKU käyttää tekoälyyn pohjautuvaa UrbanistAI-työkalua luomaan parempia kommunikoinnin ja visuaalisen yhteissuunnittelun menetelmiä.

Tausta

Suomalaisella yhteiskunnalla on edessään rakenteellinen ja systeeminen muutos, jotta se voi vastata käsillä oleviin ongelmiin, kuten sosiaalisen ja poliittisen järjestelmän uskottavuuteen, ilmastokriisiin ja kiihtyvään luontokatoon. Pitkäjänteisyyttä vaativaa vihreää siirtymää hankaloittavat paitsi akuutit talouskriisit, myös sen toteuttaminen oikeudenmukaisella tavalla. Samalla meillä on yhteiskuntana käytössämme ainutlaatuisen paljon mahdollisuuksia ja resursseja. Markkinat ajavat energiajärjestelmää kohti hiilineutraaliutta, ja kierto- ja biotalous muuttavat sekä maa- että metsätaloutta. Tekoäly järkevöittää radikaalisti sekä palveluita että tuotantoa ja avaa uusia mahdollisuuksia.

Lähinnä ulkomailta tulevan muuttovoiton varassa oleva väestönkasvu keskittyy yhä voimakkaammin muutamaan suureen kasvukeskukseen. Keskikokoiset kunnat ja maaseutu voivat kuitenkin tarjota varteenotettavia vaihtoehtoja kaupunkiasumiselle. Kanta-Hämeen sijainti Helsinki–Tampere kasvukäytävän keskellä tarjoaa sille loistavat mahdollisuudet profiloitua uudenlaisen asumisen keskukseksi. Se voi tarjota vaihtoehtoisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä asumisen muotoja, jotka tukevat tasapuolisen ja oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamista. Hyvä asuminen onkin Kanta-Hämeessä luonteva strategisen maakunta- ja kaupunkikehittämisen fokus. 

Tavoite ja tehtävät

HEHKUlla on kolme päätehtävää:

  1. Luodaan Hämeelle ainutlaatuinen asumisen brändi, joka korostaa alueen erityispiirteitä ja houkuttelee muuttajia.
  2. Varmistetaan jokaisen kehitettävän kohteen laatu vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta hyödyntämällä ASUTUT-ryhmän kehittämää arviointikehikkoa. Kestävyys ei ole lisätekijä, vaan Hämeen hyvän asumisen hehkun geeni.
  3. Edistetään aitoa verkostotyötä ja yhteiskehittämistä kaupunkien, kuntien, korkeakoulujen, yritysten ja yhdistysten välillä ja perustetaan innostuneita ja motivoituneita kehittämisyhteisöjä eri kuntiin.

Rahoituslähde

Hämeen liitto; AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha

Hämeenlinna, Forssa ja Janakkala

Tampereen yliopisto

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos

Panu Lehtovuori, professori, hankkeen vastuuhenkilö

Markku Norvasuo, yliopistotutkija, projektipäällikkö

Anna Koskinen, tutkija

Damiano Cerrone, tutkija

Noora Kauppila, diplomityöntekijä

Elham Jafari, tutkimusapulainen

Partnerit

Hämeen liitto

Hämeen kunnat: Hämeenlinna, Forssa, Janakkala

Yhteyshenkilöt

Panu Lehtovuori, panu.lehtovuori [at] tuni.fi

Markku Norvasuo, markku.norvasuo [at] tuni.fi, +358(0) 50 5124 593