Hyppää pääsisältöön

FAST-Lab.

FAST-Lab:n tavoite on tietojen saumaton yhdistäminen ihmisten ja koneiden/robottien välillä. Luomme älykkäitä ympäristöjä, joissa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

FAST-Lab:n tutkimusalueita ovat tehdasautomaatio, teollisuuden informatiikka, teollisuuden cyberfyysisetjärjestelmät, robotiikka ja tekoäly.  Tutkimuksemme tärkeimmät sovellusalueet ovat tehdasautomaatio, terveydenhuollon automaatio ja älykäs liikkuminen, jotka luovat tulevaisuuden älykkäitä tehtaita, älykästä terveydenhuoltoa ja älykkäitä kaupunkeja. (TUTCRIS:n julkaisut professori Jose L. Martinez Lastran mukaan ja Google Scholarin julkaisut professori Jose L. Martinez Lastran mukaan.)

FAST-Lab. on osallistunut 24 eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen viime vuosien aikana. FAST-Lab. on tällä hetkellä mukana neljässä meneillään olevassa eurooppalaisessa tutkimushankkeessa.

Zero-Defect Manufacturing Platform, ZDMP: EU:n Horisontti 2020 -ohjelman (Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms) rahoittama nelivuotinen hanke. Vuosina 2019-2022 toteutettavassa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan älykkäille tehtaille nollavirhetuotantoa tukeva digitaalinen tuotantoalusta, jonka avulla saavutetaan erinomainen tuotannon laatu nollavirheprosessien ja -tuotteiden kautta.

Robotic technologies for the manipulation of complex deformable linear objects, REMODEL: EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama nelivuotinen hanke vuosina 2019-2023. REMODEL-hankkeessa kehitetään uusia tuotantoympäristöjä, joissa monimutkaisten tuotteiden valmistus on automatisoitu ja integroitu tuotesuunnitteluketjuun. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja työintensiivisten tuotantoprosessien automatisointiin, kuten kaapelien ja johtojen reititykseen ja liittämiseen.

Smart Human Oriented Platform for Connected Factories, SHOP4CFEU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama nelivuotinen hanke vuosina 2020-2023. SHOP4CF-hankkeen tavoitteena on sovittaa saumattomasti yhteen kustannustehokas automaatio, säännönmukaisina toistuvat tehtävät sekä työntekijöiden suorittama joustavuutta, luovuutta ja ketteryyttä edellyttämä työ. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamallia tulevaisuuden älykkäille tehtaille, jotta tehtaan lattiatason järjestelmistä kerättyä dataa voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI, CHARM:  EU:n Horisontti 2020 -ECSEL -ohjelman rahoittama kolmivuotinen hanke vuosina 2020-2023. Kesäkuussa 2020 käynnistyneessä CHARM-hankkeessa kehitetään elektroniikkakomponentteja ja järjestelmätekniikkaa vaativiin teollisiin ympäristöihin. Hankkeessa etsitään ratkaisuja eri teollisuudenalojen kohtaamiin haasteisiin. 

Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX): EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke vuosina 2022-2025.

Optimising Production and Logistic Resources in the Time-critical Bio Production Industries in Europe (CLARUS): EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke vuosina 2022-2025.

AI Driven industrial Equipment product life cycle boosting Agility, Sustainability and Resilience (AIDEAS): EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke vuosina 2022-2025.

AI Powered human-centred Robot Interactions for Smart Manufacturing (AI-PRISM): EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke vuosina 2022-2025.

Katso lisätietoja englanninkielisiltä sivuiltamme: https://research.tuni.fi/fast/ 

 

 

Ryhmän jäsenet