Hyppää pääsisältöön

Centre for Sociology of Democracy

Centre for Sociology of Democracy tutkii demokratiaa nyky-yhteiskunnissa eri näkökulmista ja erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Keskuksen projekteja yhdistää pragmatistinen lähestymistapa sosiaaliseen.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Keskuksen keskeiset tutkimusaiheet ovat:

  1. Jokapäiväiset käytännöt, joissa demokratiaa tehdään, muokataan ja määritellään
  2. Lisääntyvästä marginalisoitumisesta seuraava poliittisen osallistumisen ja polarisaation yhteenkietoutuminen
  3. Poliittista toimijuutta muokkaavat sitoumukset internetissä ja reaalimaailmassa, sekä niiden tuottamat uudet tavat argumentoida erityisesti visuaalisin keinoin
  4. Kansalaisuuden tekemisen tapojen muokkaamat tavat ymmärtää poliittisia kulttuureita

Keskuksessa tehdään sosiologista tutkimusta, joka käsittelee niitä laaja-alaisia, viheliäisiä ongelmia, joita yhteiskunnat nyt kohtaavat.  Keskuksen kulttuurisosiologisen lähestymistavan vahvuus näiden laaja-alaisten ongelmien tutkimisessa on ymmärrys pienten asioiden merkityksestä suurissa prosesseissa. Mikä tahansa selitys tai ratkaisu jää vajaaksi ilman ymmärrystä kontekstista, paikallisuudesta ja ilmiöön vaikuttavista suhteista.

Keskuksen monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen tapa ymmärtää kulttuuria tuottavia sosiaalisia prosesseja mahdollistaa laajojen yhteiskunnallisten mekanismien ymmärtämisen.

Hankkeitamme:

  • Imagi(ni)ng Democracy. Young Europeans Becoming Citizens by Visual Participation (ImagiDem) (ERC Starting Grant 2019-2024).
  • Totaalidemokratia. Parademokraattinen järjestelmä ja osallistumisen kulttuuriset työkalut 2010-luvun Suomessa. (Koneen Säätiö (2019-2022)
  • Poliittiset tunteet -osa-alue. BIBU - Biases and Bubbles in Participation. (2017-2021)
  • Young Citizens in the Age of Polarization. Ethnographic and Big Data Based Study of Engagement, Participation, and Marginalization in 2010s Finland (YCAP) (Suomen Akatemia 2016-2020)
  • Citizens in the making: Ethnography and Big Data on Youth Engagement, Participation and Marginalization in 2010s Finland (Koneen säätiö 2014-2018)

Ryhmän muut jäsenet

Eeva Luhtakallio, Georg Boldt, Veikko Eranti, Maija Jokela, Lotta Junnilainen, Taina Meriluoto, Roosa Tuukkanen,  Tülay Y1lmaz,  Tuukka Ylä-Anttila.

Yhteyshenkilöt

Eeva Luhtakallio

Apulaisprofessori

eeva.luhtakallio [at] uta.fi

+358 40 503 1573

 

Taina Meriluoto

Tutkijatohtori / ImagiDem-hankkeen koordinaattori

taina.meriluoto [at] uta.fi

+358 44 523 9839