Hyppää pääsisältöön

CeLLife

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2021–30.6.2022
KärkialueTekniikka

CeLLife kehittää nopeita mittausmenetelmiä litiumioniakkujen turvallisen, tehokkaan ja kestävän käytön tueksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää laajalti erilaisissa akkusovelluksissa, ne tarjoavat tarkkaa tietoa akkujen kunnosta ja niiden aktiivinen käyttö hidastaa merkittävästi litiumioniakkujen tavallisimpia ikääntymismekanismeja. Lisäksi lyhimmillään noin sekunnin kestävät mittaukset soveltuvat akkujen laadunvalvontaan sekä käytettyjen akkukennojen lajitteluun niiden kunnon ja muiden ominaisuuksien perusteella; tämä mahdollistaa esimerkiksi käytettyjen akkukennojen turvallisen ja kustannustehokkaan uusiokäytön. CeLLife-menetelmät tarjoavatkin monikäyttöisiä tapoja optimoida varsin kalliiden ja ympäristöä kuluttavien akustojen käyttöä koko niiden elinkaaren ajan, jolloin niin akkuinvestointien kokonaiskustannukset kuin -hiilijalanjälkikin pienenevät.

Menetelmien tärkeimmät hyödyt:

 • Tarkka ja nopea kuntodiagnostiikka akustoille
  • Kapasiteetin määritys sekunneissa
  • Käyttö- ja huoltoaikojen optimointi
  • Vikojen ennakointi
  • Turvallisen uusiokäytön mahdollistaminen
 • Akun eliniän pidentäminen
  • Pitkäaikaisen käytön tehostaminen
  • Kokonaispäästöjen pienentäminen
  • Ylimitoitustarpeen vähentyminen

Tausta

CeLLife-menetelmät pohjautuvat Tampereen yliopistolla vuosia jatkuneeseen akkututkimukseen, jonka painopisteenä ovat alusta alkaen olleet nopeat ja kattavat litiumioniakuille soveltuvat mittausmenetelmät. Vuoden 2021 tammikuussa Business Finland ryhtyi rahoittamaan CeLLife-projektia Research to Business -rahoituksen muodossa, jonka tavoitteena on kartoittaa etenkin tutkimuksen pohjilta kehitetyn latausmenetelmän kaupallistamismahdollisuuksia.

Vaikuttavuus

Menetelmiä hyödyntämällä akustojen kunnosta, mahdollisista vioista sekä turvallisuudesta saadaan tarkkaa tietoa latauksen ohessa. Kuntotietoa voidaan hyödyntää eri akkusovelluksien käytön ja huollon optimoinnissa tai vastaavasti todentaa yhdessä sovelluksessa käyttöikänsä päähän tulleiden kennojen soveltuvuutta eri uusiokäyttökohteisiin. Tarkan kuntodiagnostiikan lisäksi latausmenetelmän aktiivisen käytön on havaittu selkeästi hidastavan akkujen ikääntymismekanismeja eli kasvattavan akustojen käyttöikää merkittävästi.

Rahoituslähde

Business Finland, Research to Business -rahoitus