Hyppää pääsisältöön

Bioteknologian ja nanolääketieteen laboratorio

Bioteknologian ja nanolääketieteen laboratorio tutkii biomateriaaleja, nanolääketiedettä sekä kudos- ja immuuniteknologiaa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Laboratoriomme käyttää luonnollisia polymeerejä, kuten glykosaminoglykaaneja, tuottamaan bioresponsiivisia materiaaleja, joilla on tietty immuunivaste. Luonnolliset polymeerit säätelevät tärkeitä soluihin liittyviä prosesseja, kuten niiden vaeltamista, elinkykyisyyttä, morfologiaa ja erilaistumista sekä solujen immuunivastetta.

Tutkimuksen päätavoite on käyttää synteettisen kemian tarjoamia mahdollisuuksia biolääketieteellisiin sovelluksiin. Tartumme merkittäviin translationaalisen tutkimuksen biologisiin haasteisiin käyttämällä solujemme tuottamia polymeerejä eli soluväliaineita. Käytämme glykosaminoglykaaneja – joita soluväliaineessa on runsaasti – sekä synteettisiä polymeerejä 3D-tukirakenteiden räätälöimiseen, nanolääketieteen ja solupintatekniikoiden kehittämiseen sekä molekyylikonjugaattien suunnitteluun pienmolekyylisten lääkkeiden ja nukleiinihappojen kuljettamiseksi.

Käyttämällä glykosaminoglykaaneja kehitämme toiminnallisia materiaaleja lääketieteellisiin sovelluksiin, kuten täsmälääkkeiden ja -geenien kuljetukseen, bionanopartikkeleihin, kudosteknologiaan ja soluhoitoihin.

Laboratorion toiminta perustuu korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen biomateriaalien, nanolääketieteen, sydän- ja luukudosteknologian, kantasoluihin perustuvan kudoksensiirron sekä solujen immuunivasteen säätelyn aloilla. Monitieteisessä tutkimuksessamme on mukana useita aloja kuten biolääketieteellinen tekniikka, biotekniikka, orgaaninen kemia, polymeerikemia ja materiaalitiede.

Vankka yhteistyömme eurooppalaisten ja japanilaisten tutkijoiden kanssa takaa, että voimme tehdä kansainvälisesti korkeatasoista monitieteistä tutkimusta.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimustuloksistamme on raportoitu seuraavissa julkaisuissa:

  • Nanolääketiede: Angew. Chem. Int. Ed. 2019, doi:10.1002/anie.201900099; Chem Commun 2016, 52, 966-969; ACS Applied Materials and Interface, 2016, 8, 20614–20624; Macromolecular bioscience 2014, 14, 327-333; Biomaterials Sciences, 2016, 4, 1310-1313; Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 3907–3915
  • Luukudostekniikka: Engineer dynamic 3D scaffold for the efficient delivery of rhBMP-2. Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 1273–1280; J. Controlled Rel., 2012, 162, 646-653; Biomaterials 2018, 161, 190-202.
  • Sydänkudostekniikka: Decellularized pericardial matrix derived conductive scaffold for cardiac TE (RSC Advances2017, 7, 31980-31988).
  • Solutekniikka ja solujen ja soluväliaineiden vuorovaikutus: Cell surface engineering of Islet cells (Biomaterials 2013, 34, 2683-2693) and study stem cell-matrix interactions (Nature Communications, 2018, 9, 4049
  • Biokonjugaatioreaktiot: Chemical Commun., 2018, 54, 12507-12510; Chemistry–A European J. 2015, 21 (15), 5980-5985

Yhteyshenkilöt

Oommen p. Oommen

Professori

oommen.oommen [at] tuni.fi