Hyppää pääsisältöön

BeLight

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2020–31.12.2021
KärkialueTekniikka
KärkialueEnergiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

BeLight-hankkeessa kehitetään uusia biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä materiaaleja pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Copyright_TAMK_BeLight-logoVTT-logoTampereen ammattikorkeakoulun logo

Tausta

Uudet määräykset lisäävät uusien ympäristöystävällisten materiaalien kysyntää. Mm. äänen- ja lämmöneristykseen, suojapakkauksiin sekä rakennusten, teollisuuden ja kuljetusvälineiden ilmansuodatinmateriaaleihin tarvitaan uusia vaihtoehtoja.

Tavoitteet

VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja rakennus- ja pakkausalan yritykset kehittävät BeLight -projektissa kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja uusiin sovelluksiin. Projektissa tavoitellaan myös uusia verkostoja, kansainvälistymistä sekä kiertotalousajattelun kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaksivuotisen, Business Finlandin rahoittaman hankkeen tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa yritystä. Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään.

BeLight-hankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja mahdollisesti biohajoavia keveitä, vaahtomaisia materiaaliratkaisuja. Projektissa tehdään materiaali- ja prosessointikehitystä sekä edistetään rakennus- ja pakkausalan kiertotaloutta.

Menetelmät

Projektissa on kaksi lähestymistapaa korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja vaahtomaisia rakenteita pakkauksissa ja rakennusmateriaaleissa: a) vaahtorainausteknologialla valmistettavat huokoiset selluloosakuiturakenteet, b) ekstruusio- ja partikkelivaahdotuksella valmistettavat biopolymeerivaahdot. Uusien ratkaisujen halutaan toimivan käyttökohteissaan realistisissa olosuhteissa.

Lisäksi selvitetään, kuinka esimerkiksi styroksia ja kuplamuovia korvaavat uudet materiaalit sopivat nykyisiin ja tulevaisuuden kierrätysprosesseihin.

Hankkeen toisena tutkimusosapuolena toimiva TAMK on työelämälähtöinen korkeakoulu. TAMKissa on modernit laboratoriot ja oppimisympäristöt, joita hyödynnetään yhdessä yritysten kanssa.

Yhteistyö

Yhteistyö eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkeakoulujen kanssa tukevoittaa tutkimusta ja edesauttaa hankeyritysten verkostoitumista.

Hankkeessa ovat mukana Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Evere Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation Oy, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy.

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/biopohjaisia-keveita-ja-kierratettavia-sovelluksia-pakkaus-ja-rakennusteollisuuden

 

BeLight project develops biobased, lightweight and recyclable materials for packaging and construction industry

Background

The new regulations cause a high demand for environmentally friendly solutions. New solutions are needed for soundproofing, thermal insulation, protective packaging and filtering in buildings, industry and transportation.

Goals

VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), Tampere University of Applied Sciences (TAMK) and building and packing industry companies develop together bio-based, lightweight and recyclable materials to new applications. The project pursues networking, internationalisation of Finnish companies and creation of new business opportunities based on circular economy. The two-year project is financed by Business Finland. Business Finland creates new growth by helping companies to expand their businesses internationally.

The purpose of the BeLight project is to develop biobased and possibly also biodegradable solutions to lightweight foamy structures at VTT. The project concentrates on material and process development as well as application development. Hence, we promote circular economy in building and packaging industry.

Approaches

In the BeLight project there are two alternative approaches to substitute foamy structures in packages and construction materials that are at present made of fossil raw materials. With foam forming technology we develop porous cellulose fibre-based foams, and with extrusion and particle foaming technology we advance biobased polymer foams.

The project outcomes include prototypes and demos to ensure that the new solutions function in real conditions. Furthermore, one aim is to understand how the new materials replacing for example styrofoam and bubble wrap fit in the present and future recycling processes.

TAMK focuses on working-life based learning. TAMK’s mission is to be an expert in circular and bioeconomy. TAMK has modern laboratories and learning environments which are used together with the companies.

Cooperation

The cooperation with European and American universities intensifies the research and facilitates networking of the participating companies.

The BeLight project companies are Artekno, Finnfoam, Brightplus, Tikkurila, NMC Cellfoam, Fiberwood, Paptic, Evere, Cre4tive, Eagle Filters, Aisti Corporation, EarthPac, Vaisala and Sulapac.

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/belight-project-develops-biobased-lightweight-and-recyclable-applications-packaging

 

 

Rahoituslähde

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu ja VTT

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu ja VTT

Yhteistyötahot

Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Evere Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation Oy, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy

Yhteyshenkilöt

Lisa Wikström
Research Team Leader
VTT
lisa.wikstrom [at] vtt.fi
040 861 4421