Hyppää pääsisältöön

Biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä sovelluksia pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin

Julkaistu 14.4.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
VTT, TAMK ja rakennus- ja pakkausalan yritykset kehittävät ympäristöystävällisempiä materiaaleja pakkaus- ja rakennusteollisuudelle.
VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu ja rakennus- ja pakkausalaan liittyvät yritykset kehittävät kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja uusiin sovelluksiin. Tavoitteena on myös verkostoituminen, kansainvälistyminen sekä muovin kiertotalouden mukaiset uudet liiketoimintamahdollisuudet.

EU:n kestävän kehityksen tavoitteet ja lainsäädäntö vauhdittavat tarvetta biopohjaisille materiaaleille ja sovelluksille. 

– BeLight-hankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja mahdollisesti myös biohajoavia ratkaisuja keveille vaahtomaisille rakenteille. Teemme materiaali- ja sovelluskehitystä ja olemme osaltamme mukana edistämässä rakennus- ja pakkausalan kiertotaloutta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Lisa Wikström VTT:ltä. 

Kaksivuotisen, Business Finlandin rahoittaman hankkeen tutkimusosapuolina ovat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa yritystä. 

Kova kysyntä teollisuudessa

Uudet määräykset aiheuttavat kovan kysynnän uusille ympäristöystäville ratkaisuille. Mm. ääni- ja lämpöeristykseen, suojapakkauksiin sekä rakennusten, teollisuuden ja kuljetusvälineiden ilmansuodatinmateriaaleihin tarvitaan uusia vaihtoehtoja.

− Meillä on projektissa kaksi lähestymistapaa korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja vaahtomaisia rakenteita pakkauksissa ja rakennusmateriaaleissa. Kehitämme vaahtorainausteknologialla valmistettavia huokoisia selluloosakuiturakenteita sekä ekstruusio- ja partikkelivaahdotuksella valmistettavia biopolymeerivaahtoja, Wikström taustoittaa. 

Hankkeessa tehdään prototyyppejä ja demoja. Uusien ratkaisujen halutaan toimivan käyttökohteissaan realistisissa olosuhteissa. Lisäksi kierrätettävyys on vahvasti mukana tutkimustyössä. 

– Haluamme ymmärtää, kuinka esimerkiksi styroksia ja kuplamuovia korvaavat uudet materiaalit sopivat nykyisiin ja tulevaisuuden kierrätysprosesseihin. 

Kestävää kasvua ja kansainvälistymistä 

Hankkeen tuloksia pyritään hyödyntämään kaupallisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rahoittajana toimiva Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään. 

– Olemme kiinnostuneita siitä, miten maailma voi kehittyä ja miten se vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Biotalous on yksi fokusalueistamme, kertoo Markku Lämsä Business Finlandilta. 

Koulutus- ja työelämäosaajat mukana

Hankkeen toisena tutkimusosapuolena toimiva Tampereen ammattikorkeakoulu on työelämälähtöinen korkeakoulu. 

– Missiomme on olla kierto- ja biotalouden osaaja. Tekninen ja kaupallinen osaamisemme on laaja. Meillä on modernit laboratoriot ja oppimisympäristöt, joita hyödynnämme yhdessä yritysten kanssa, taustoittaa TAMKin rakennetun ympäristön ja biotalouden tutkinto-ohjelmasta vastaava Ulla Häggblom

Hänen mukaansa monialaiset, kiertotalousajattelulla varustetut opiskelijat tuovat uutta osaamista teollisuuteen. Yhteistyö eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkeakoulujen kanssa tukevoittaa tutkimusta ja edesauttaa hankeyritysten verkostoitumista. 

Hankkeessa ovat mukana Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Evere Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy.

 

Lisätiedot:
Lisa Wikström
Research team leader, VTT
lisa.wikstrom [at] vtt.fi
040 861 4421

 

Teksti: Hanna Ylli