Hyppää pääsisältöön

AV UP - Uutta osaamista av-alalle

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2024–31.12.2026


AV UP – Uutta osaamista av-alalle -hanke (ESF+ 2024-2026) vahvistaa toimialan osaamista ja tukee tuotantojen kasvutarpeita. Av-ala on voimakkaan kausiluonteinen ja tiettyihin työnkuviin kohdistuu ajoittain työvoimapulaa. Tyypillistä on nopea tekninen kehitys, pirstaleinen toimintakenttä ja osin koordinoimaton yhteistyö alan oppilaitosten ja työnantajien välillä. Av-alalla on kasvupotentiaalia, mutta toimintaedellytykset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Näihin haasteisiin AV UP etsii ratkaisuja.

Tavoite ja tehtävät

AV UP tukee media-alan kasvua ja kilpailukykyä
AV UP – Uutta osaamista av-alalle -hanke (ESR+ 2024-2026) vahvistaa toimialan osaamista ja tukee tuotantojen kasvutarpeita. Av-ala on voimakkaan kausiluonteinen, suhdanneherkkä ja tiettyihin työnkuviin kohdistuu ajoittain työvoimapulaa. Tyypillistä on nopea tekninen kehitys, pirstaleinen toimintakenttä ja osin koordinoimaton yhteistyö alan oppilaitosten ja työnantajien välillä. Av-alalla on kasvupotentiaalia, mutta toimintaedellytykset vaihtelevat eri puolilla Suomea. Näihin haasteisiin AV UP etsii ratkaisuja.
AV UP kumpuaa TEM:n ja OKM:n Luovan talouden tiekartasta ja Av-alan kasvusopimuksesta. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-instituutti, Yrkeshögskolan Arcada, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen verkostossa on mukana laaja joukko paikallisia ja valtakunnallisia sidosryhmätoimijoita ja yrityksiä. ESR-projekti on osa Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen hankkeita, joista vastaa Hämeen ELY-keskus.

AV UP -hankkeessa kehitetään ennakointia, koulutusta sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. AV UP sitouttaa alan oppilaitokset ja toimijat valtakunnalliseen koulutuksen palvelumalliin. Pilottien avulla testataan uusia jatkuvan oppimisen tapoja. Hankkeen kohderyhmää ovat av-alan tekijät, joiden osaaminen tarvitsee päivitystä. Lisäksi kohteena ovat av-alalla toimivat yritykset, joilla on työvoima- ja osaamistarpeita. Kohderyhmää ovat myös alanvaihtajat, av-alalle suuntautuvat henkilöt. TAMK on hankkeen koordinaattori ja vastaa hallinnoinnista, viestinnästä, arvioinnista sekä verkoston yhteistyön sujuvuudesta. Hankkeen jälkeen av-alan kouluttajilla, sidosryhmillä, alan toimijoilla ja tekijöillä on yhtenäinen käsitys työelämän tulevista tarpeista.

Kai Salonen
projektipäällikkö
TAMK - Liiketalous ja media
kai.salonen [at] tuni.fi

Rahoituslähde

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 2021-2027

Partnerit

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Yrkeshögskolan Arcada Ab, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Turun ammatti-instituutti

Yhteyshenkilöt

Kai Salonen
kai.salonen [at] tuni.fi