Projekti

Autonominen robottiekosysteemi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Satakuntaliiton logo
Vipuvoimaa EU
EU logo euroopan aluekehitysrahasto

Autonominen robottiekosysteemi -hankkeessa toteutettava avoimen lähdekoodin robotiikkaratkaisu palvelee niin valmistavaa teollisuutta kuin palvelusektoriakin. Hankkeessa hyödynnetään OpenCRP-robottiekosysteemin (www.tut.fi/opencrp) teknistä ympäristöä. Tampereen yliopiston Porin yksikössä kehitetty robottiekosysteemi muodostuu mobiileista roboteista (TurtleBot), ROS-käyttöjärjestelmästä (Robot Operating System; useita tuhansia sovelluskehittäjiä) sekä Apache Hadoop alustalle toteutetusta pilvipalvelusta. Robottiekosysteemiä pilotoidaan Kuntoutuskoti DiaVire:ssä, josta kerättyä dataa hyödynnetään suoranaisesti erilaisissa työmenetelmäsimulaatioissa.

Tausta

Hanke sisältää seuraavat työpaketit:  

  1. Mobiilirobottiympäristön pilotoinnin toteutus
  2. Pilotointiympäristön tekninen kehittäminen (mm. verkkoyhteyden parantaminen)
  3. ROS2-version implementointi
  4. Sovelluskohteiden kartoitus

Tavoite ja tehtävät

Ihmislähtöiset ratkaisut palvelujen, liikkumisen ja turvallisuuden parantamisessa robotiikan sekä pilvipalvelun avulla ovat hankkeen keskiössä. Hankkeessa toteutetaan robottiratkaisu hoitotyön keventämiseen, avustamiseen ja täydentämiseen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat terveydenhoitoalalla työskentelevät, hoivakodin henkilökunta, sen asukkaat ja heidän palveluidensa auttaminen päivittäisissä toimissaan. Erityisesti muistisairaudesta kärsivien potilaiden siirtyminen paikasta toiseen on koettu kuormittavaksi.  

Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää teknistä tietämystä pilvipalvelurobottien hyödyntämisestä tulevaisuuden palvelutoiminnassa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on muodostaa näkemys tulevaisuuden robotiikkaa hyödyntävistä palvelukonsepteista. Tutkimuksen tuotoksena syntyy avoimen lähdekoodin sovellusympäristö, jonka käytettävyyttä demonstroidaan mm. hoiva-alan palvelutuotannossa ja automaatioalan yhteistyöyrityksissä.

Rahoituslähde

EAKR-rahoitteinen hanke

Koordinoiva organisaatio

Pirkanmaan liitto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Petri Oksa

vieraileva tutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta