Hyppää pääsisältöön

Ammatillinen kasvu ja oppiminen

PGL -tutkimusryhmä tarkastelee ammatillisen osaamisen kehittymistä ja ammatillisen kasvun edellytyksiä muuttuvissa ja monimuotoistuvissa työ- ja oppimisympäristöissä. Tutkimus kohdistuu oppimiseen, ohjaukseen ja opettamiseen liittyviin tekijöihin ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja edistää ammatillista kasvua, joka viittaa koko uran ajan jatkuvaan oppimiseen. Keskeisiä tutkimusalueita ovat mm. ammatillinen osaaminen, oppimisen säätely, ohjaus, aktiiviset oppimismenetelmät, tekniikan pedagogiikka, tunteet ja oppiminen, työpaikat oppimisympäristöinä, ammatillinen osaaminen ja digitalisaatio sekä interkulttuurinen kompetenssi. Oppimisympäristöjä tarkastellaan laajasta näkökulmasta huomioiden fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, suljetut (muodolliset, mm. opetussuunnitelmaperusteinen opetus oppilaitoksissa) ja avoimet (mm. työpaikat, sosiaalinen media) sekä hybridimuotoiset (mm. oppisopimuskoulutus) oppimisympäristöt. Tutkimuksessa hyödynnetään niin määrällisiä, laadullisia kuin monimetelmällisiäkin lähestymistapoja.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimus pyrkii kehittämään jatkuvan oppimisen ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymiä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla. Tutkimusta tehdään yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa.

Ryhmän jäsenet:

Petri Nokelainen, professori (tekniikan pedagogiikka)

Sonja Niiranen, yliopistolehtori (tekniikan pedagogiikka)

Laura Pylväs, projektitutkija

Heta Rintala, projektitutkija

Eija Lehtonen, projektitutkija

Susanna Hartikainen, tohtoriopiskelija

Anna Wallin, tohtoriopiskelija

Yhteyshenkilöt

Petri Nokelainen

petri.nokelainen [at] tuni.fi

040 557 4994