Hyppää pääsisältöön

Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.6.2022–31.5.2025

Tavoite ja tehtävät

Opettajilla on keskeinen rooli ekologisen murroksen toteuttamisessa: aktiivisten, muutosta eteenpäin vievien kansalaisten ja osaajien kouluttamisessa. Opettajien kestävyyskompetensseja on tutkittu laajasti, mutta tutkimuksen ja käytännön työn välillä on yhä kuilu. EduSTA-hankkeessa opettajien kestävyyskompetensseja operationalisoidaan käytännön toimiksi rakentamalla digitaalisten osaamismerkkien kokonaisuus opettajien kestävyyskompetensseille sekä osaamismerkkien suorittamista tukevia oppimateriaaleja, opintoja ja oppimisympäristöjä. Hanke keskittyy erityisesti ammatillisten opettajien kestävyyskompetensseihin, ja tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka sopii sekä osaksi opettajankoulutusta että täydennyskoulutukseen ja aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen.

Hanketta johtaa Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu ja partnereina ovat Universidad de Girona Espanjasta, Göteborgs Universitet Ruotsista, Hanze UAS Hollannista ja University of life Sciences, Prague, Tsekistä. Hankkeessa tehdään myös läheistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tredu osallistuu hankkeeseen associated partnerina ja TAMKin harjoitteluoppilaitoksena.

Hankkeessa määritellään opettajien käytännöllisiä kestävyysosaamisia, suunnitellaan, rakennetaan ja pilotoidaan osaamismerkkijärjestelmä sekä sitä tukevia osaamisperustaisia opintoja, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Hankkeen tuloksista tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla, erilaisissa tapahtumissa ja yhteisjulkaisuissa.

Rahoituslähde

Erasmus+ Teacher Academies 2021-2027

Partnerit

Universitat de Girona (UdG), Ceská zemedelská univerzita v Praze, Göteborgs Universitet , Hanze University of Applied Sciences

Yhteyshenkilöt

Eveliina Asikainen
eveliina.asikainen [at] tuni.fi

Ella Kallio
ella.kallio [at] tuni.fi