Hakukelpoisuus yliopistotutkintoon

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
  • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 531/2017 tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (katso laki ammatillisesta koulutuksesta)
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE)

Katso lisäksi mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakija, jolla on Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtorin tai opintopalvelujohtajan (ennen 2019) jo myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta tai jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus Tampereen yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon, on hakukelpoinen. Hakija, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa, on hakukelpoinen.

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka korkeakoulun harkinnan mukaan turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa
kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns. maisterihakuprosessin mukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. 

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta. 


Mikäli haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi. Suurimmassa osassa hakukohteissa edellytetään, että sinun on erikseen todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.