Hyppää pääsisältöön

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Tampereen yliopisto

Työelämän asiantuntijaksi

Työtä ja hyvinvointia monipuolisesti ja monitieteisesti.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Pori

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti, teemoina korostuvat työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa opiskelijalle monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat.

Maisteriohjelmassa opiskeleva oppii tuntemaan työhön ja hyvinvointiin ja niiden kehittämiseen liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita. Opiskelija osaa myös vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia.

Maisteriohjelman suorittanut osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat sijoittuvta julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä erilaisiin suunnittelun ja markkinoinnin tehtäviin.