Kirjasto
Tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Kirjasto

IT vaikuttaa kaikkialla modernissa yhteiskunnassa

Vaikutukset ulottuvat koulutuksesta tieteisiin, yrityksistä organisaatioihin ja asunnoista avaruuteen asti.

Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua.

Tietojenkäsittelyopin maisterihjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun.

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tehokkaiden laskentamenetelmien soveltamiseen ja niiden ohjelmointitoteutusten tuottamiseen käytännön eri sovellusaloilla. Tietojärjestelmissä tavoitteena on puolestaan perehdyttää opiskelija tietotekniikan käytön, suunnittelun ja johtamisen sekä sähköisen liiketoiminnan aihealueisiin. Tietokantojen ja tiedonhaun opetus syventää tietojen mallintamiseen, organisointiin, hakuun ja analysointiin liittyvää osaamista.

Valinnaisilla opinnoilla ja erikoistumalla johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen voit luoda itsellesi omanlaisen osaamisprofiilin. Opinnoissa voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja tai tutkija.

Tervetuloa joukkoomme!