Hyppää pääsisältöön
Kirjasto

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Digitalisaation rakentaja

Tietotekniikan vaikutukset ulottuvat koulutuksesta tieteisiin, yrityksistä organisaatioihin ja asunnoista avaruuteen asti.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Opinnoissa voit erikoistua ohjelmointiin sekä tietokantoihin ja tiedonhakuun, tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon, datatieteeseen, ohjelmistotuotantoon. Lisäksi vaihtoehtoina ovat englanninkieliset syventymiskohteet Human-Technology Interaction, Software, Web & Cloud ja Information Security.

Tietojenkäsittelytieteissä tutkitaan laajalti tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmistotuotantoa, tietomassojen hallintaa, tietoturvallisuutta, tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua sekä ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta.

Valinnaisilla opinnoilla ja erikoistumalla johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen voit luoda itsellesi omanlaisen osaamisprofiilin. Opinnoissa voit hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen. Tietojenkäsittelytieteiden maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja tai tutkija.

Tervetuloa joukkoomme!