Hyppää pääsisältöön

Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen muuntokoulutus 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen muuntokoulutus 

Jos sinulla on sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto ja haluat opiskella terveydenhoitajaksi, tule opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun (TAMK).

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Terveydenhoitaja (AMK)

Suunniteltu kesto

1 vuosi

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

TAMKin terveydenhoitajakoulutuksen (laajuus 240 opintopistettä) muuntokoulutuksessa huomioidaan aiempi AMK - tutkintosi (180 opintopistettä) ja voit opiskella 60 opintopisteen terveydenhoitaja AMK - tutkinnon 1 vuoden aikana.

Koulutus on verkkopainotteinen eikä sisällä lähiopetusta koululla. Verkkopainotteisessa terveydenhoitajakoulutuksessa opiskelet erilaisia verkko-oppimismenetelmiä hyödyntäen. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja viestintäteknologiaa. Tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. Suosittelemme, että hankit myös USB - liitännäiset kuulokkeet mikillä. Opiskelu verkkopainotteisessa terveydenhoitajakoulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, suunnitelmallisuutta ja kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi.

Laskennallisesti opiskelu vastaa noin 40 viikkotunnin työtä koko opintojen ajan. Teoriaopinnot sisältävät itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä verkkoympäristössä ja reaaliaikaista verkkolähiopetusta. Opintoihin kuuluu kerran viikossa keskiviikkoisin säännöllinen koko päivän verkkolähiopetustapaaminen, joissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus. On tärkeää, että varaat tapaamisten lisäksi riittävästi aikaa itsenäiseen opiskeluun ja tiimeissä tehtäviin aikataulutettuihin oppimistehtäviin.

Terveydenhoitajakoulutus sisältää ohjattua harjoittelua yhteensä 30 opintopistettä. Harjoittelujaksot toteutuvat monipuolisissa harjoittelujen teemojen (aikuisen ja ikääntyvän/työterveyshuollon terveydenhoitajatyö, koululaisen/opiskelijan terveydenhoitajatyö, neuvolan terveydenhoitajatyö, terveydenhoitajatyön kehittäminen) mukaisissa sinun varaamissasi harjoittelupaikoissa. Keväälle 2025 on suunniteltu yksi seitsemän viikon harjoittelujaksoa ja muille kevään viikoille teoriaopintoja. Syksyllä 2025 toteutuu kaksi 7 viikon ohjattua harjoittelua ja muina muina viikkoina teoriaopintoja.

Terveydenhoitajana osaat edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten yhteisöjen terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osaat ehkäistä sairauksien syntymistä. Osaat myös vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitajan työ edellyttää taitoa ja rohkeutta ottaa puheeksi asiakkaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat elämänkulun kaikissa vaiheissa.

Terveydenhoitajan työssä korostuvat vuorovaikutustaidot, kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus sekä kyky toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä. Työssäsi hoidat asiakkaita itsenäisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Laaja tietoperusta, organisointitaidot ja jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat välttämättömiä.

Terveydenhoitajan työ on monipuolista ja se kehittyy koko ajan esimerkiksi digitalisaation ja terveyspalveluiden kehityksen myötä.