Hyppää pääsisältöön
sotedigimainos

Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2 op

Toteutusaika

29.4.2024-11.6.2024

Hakuaika

25.9.2023-1.4.2024

Hinta

100 € (alv. 0%)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Tämä 2 opintopisteen opintojakso on osa erikoistumiskoulutusta Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä, kokonaislaajuus 30 op. Voit suorittaa opintojakson myös itsenäisenä opintona, ja jos joskus päätät hakeutua suorittamaan koko erikoistumiskoulutusta, hyväksiluetaan tämä opintojakso kokonaisuuteen. Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna sekä kahteen webinaariin osallistumalla 29.4. ja 4.6. klo 8.30 - 11.30.

Opintojaksolla käsitellään sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevien laitteiden, välineiden ja menetelmien sekä niistä syntyvän tiedon hallintaa asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa. Esimerkkinä voisi mainita tekoälyn, robotiikan ja sensorien tuottaman tiedon hyödyntämisen.

Opiskeltuaan seurantaosaamista oppija on monialaisesta roolistaan käsin asiantuntija ja osaa
- arvioida käytetyn datan hyödyntämistä ja luotettavuutta
- mitata ja arvioida asiakkaan kehon rakenteita ja toimintoja sekä suorituksia
seurantalaitteilla,
- soveltaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä digitaalisuutta hyödyntäviä mittaus-
ja seurantalaitteiden tuloksia
- arvioida etäohjausvälineiden ja pelillisyyden soveltamista työkaluina asiakkaan
terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- soveltaa oppimaansa ja saa valmiuksia seurantiedon monialaiseen hyödyntämiseen
- kuvata robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia asiakkaan voinnin seurannassa ja
kuntoutumisen edistämisessä

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) erikoistumiskoulutuksen kokonaisuuden hakuaika syksyllä 2023 on 25.9.-31.12.2023. Voit myös rakentaa erikoistumiskoulutuksen osista itsellesi sopivan ammatillista kehittymistä lisäävän kokonaisuuden. Lisätietoa kokonaisuudesta ja sen muista osista löydät Digikampuksesta osoitteesta bit.ly/sotedigi.