Hyppää pääsisältöön

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

10-25 op

Toteutusaika

15.1.2024-15.12.2024

Hakuaika

9.10.2023-15.11.2023

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Kulttuuri ja kielet

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Liiketalous ja media

Hei sinä tapahtuma-alan ammattilainen/puoliammattilainen! Tule laajentamaan, syventämään ja jalostamaan osaamistasi maksuttomaan täydennyskoulutukseemme. Voit olla myös alalla aiemmin työskennellyt, alan freelancer tai soveltuvasta alan koulutuksesta äskettäin valmistunut.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää tapahtuma-alan ammattilaisten osaamisalaa ja näin parantaa heidän mahdollisuuksiaan ympärivuotiseen työllistymiseen erilaisissa tapahtumissa. Koulutuksen keskeinen tavoite on käytännön harjoittelun kautta oppia uusia asioita. Kurssit antavat laajat perustiedot uusista aihealueista, joita opiskelijat harjoittelevat eri tapahtumissa. Jokaiselle opiskelijalle pyritään löytämään hänen tavoitteisiinsa sopivia harjoittelupaikkoja hankkeen partneriverkostosta. Koulutuksen aikana opiskelijoille annetaan henkilökohtaista uraohjausta.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu vuonna 2024

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus alkaa maanantaina 15.1.2024 yhteisellä aloitustilaisuudella, johon on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Koulutuksen ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijoiden kanssa käydään opinto- ja uraohjauskeskustelu, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan oppimistarpeet ja suunnitellaan Harjoittelu 1 -jaksoa. Koulutuksen tarkemmat päivämäärät kevään 2024 osalta tarkentuvat koulutuksen alkuun mennessä. Alla on koulutukseen sisältyvät kurssit. Kurssit pyritään toteuttamaan niin, että opiskelu onnistuu myös työn ohella. Opiskelupäiviä on yleensä 1–2 per viikko, mutta ei välttämättä joka viikko. Osa opetuksesta on etäopetusta, joitakin luentoja tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin ja jotkut opetuskerrat toteutetaan lähiopetuksena.

Koulutus koostuu seuraavista kursseista

  • Tapahtumaturvallisuus, 3 op
  • Tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus, 5 op
  • Vastuullisuus, 3 op
  • Asiakaskokemus ja kaupallistaminen, 3 op
  • Harjoittelu 1, 5 op
  • AV-tuotannon perusteet, 3 op
  • Harjoittelu 2

Kurssien tarkempi sisältö löytyy Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Koulutus toteutetaan nyt toista kertaa ja se tunnetaan myös nimellä ”TAOTAO-koulutus”. Nimi on lyhenne hankkeesta, jonka puitteissa koulutusta järjestetään ja jonka koko nimi on Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla -hanke. TAOTAO-hankkeen rahoittaja on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.