Hyppää pääsisältöön

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

10-25 op

Toteutusaika

16.3.2023-15.12.2023

Hakuaika

2.1.2023-15.2.2023

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton

Kampus

TAMK Mediapolis

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Kulttuuri ja kielet

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Liiketalous ja media

Hei sinä tapahtuma-alan ammattilainen/puoliammattilainen! Tule laajentamaan tai syventämään osaamisalaasi maksuttomaan täydennyskoulutukseemme. Voit olla myös alalla aiemmin työskennellyt, alan freelancer tai soveltuvasta alan koulutuksesta äskettäin valmistunut.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää tapahtuma-alan ammattilaisten osaamisalaa ja näin parantaa heidän mahdollisuuksiaan ympärivuotiseen työllistymiseen erilaisissa tapahtumissa. Koulutuksen keskeinen tavoite on käytännön harjoittelun kautta oppia uusia asioita. Kurssit antavat laajat perustiedot uusista aihealueista, joita opiskelijat harjoittelevat eri tapahtumissa. Jokaiselle opiskelijalle pyritään löytämään hänen tavoitteisiinsa sopivia harjoittelupaikkoja hankkeen partneriverkostosta.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu vuonna 2023

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus alkaa torstaina 16.3.2023 yhteisellä aloitustilaisuudella, johon on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Koulutuksen ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijoiden kanssa käydään opinto- ja uraohjauskeskustelu, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan oppimistarpeet ja suunnitellaan Harjoittelu 1 -jaksoa. Koulutuksen tarkemmat päivämäärät kevään 2023 osalta tarkentuvat tammikuussa. Alla on eri kurssien toteuttamisjärjestys. Kurssit pyritään toteuttamaan niin, että opiskelu onnistuu myös työn ohella.

Koulutus koostuu seuraavista kursseista

  • Tapahtumaturvallisuus, 3 op – toteutetaan maalis-huhtikuussa lähiopetuksena
  • Tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus, 5 op – ensimmäinen osa toteutetaan huhti-toukokuussa ja toinen osa syksyllä lähiopetuksena
  • Vastuullisuus, 3 op – toteutetaan etäopintoina, kurssi avautuu huhtikuussa
  • Harjoittelu 1, 5 op – toteutetaan pääsääntöisesti kesän aikana eri tapahtumissa
  • Asiakaskokemus ja kaupallistaminen, 3 op – toteutetaan hybridiopintoina syksyllä
  • AV-tuotannon perusteet, 3 op – toteutetaan hybridiopintoina syksyllä
  • Harjoittelu 2 – toteutetaan pääosin syksyllä eri tapahtumissa

Kurssien tarkempi sisältö löytyy Tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmasta.

Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.