Hyppää pääsisältöön

Talouden uudet osaajat! DigiEsgo - Digitaalisen talousohjauksen ja kestävyysraportoinnin asiantuntijakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

25 op

Toteutusaika

21.9.2023-17.5.2024

Hakuaika

1.2.2023-30.4.2024

Hinta

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama ja osallistujalle ilmainen. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous
Syksyn 2024 ryhmä on täynnä ja haku on päättynyt. Talousosaajan työ on murroksessa. Kestävyysraportointi koskee pian entistä suurempaa määrää yrityksiä ja ESG-raportointi tulee lakisääteiseksi. Automatisaatio ja data-analytiikka muokkaavat talouden tehtäviä. Haluatko oppia, mitä tämä merkitsee niin suurille kuin pienille yrityksille? Haluatko kehittyä tulevaisuuden talouden ja digitalisaation asiantuntijaksi?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Toimit talouden työtehtävissä ja haluat kehittää asiantuntijuuttasi eteenpäin joustavasti työn ohessa.
 • Koet, että osaamisesi vaatii päivittämistä nykyisiin tai uudenlaisiin työtehtäviin.
 • Tavoittelet uutta osaamista, jolla voit vastata digitaalisuuden ja kestävän kehityksen muuttuneisiin vaatimuksiin.
 • Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja olet kehittänyt osaamistasi taloushallinnon työtehtävissä ja/tai talouden palvelutehtävissä.
 • Pystyt sitoutumaan yhdeksän (9) kuukautta kestäviin opintoihin ja kykenet oppimaan sekä itsenäisesti että aktiivisesti osana ryhmää.

Koulutukseen hyväksyminen ei edellytä muodollista pohjakoulutusta.

Koulutuksen sisältö

DigiEsgo-koulutus koostuu yhteisistä ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Opintoihin kuuluu viisi kaikille yhteistä opintojaksoa (laajuus yhteensä 25 opintopistettä), joiden lisäksi voit halutessasi valita myös yksi tai kaksi valinnaista opintojaksoa. Alla oleva kuva havainnollistaa koulutuksen rakennetta ja sisältöjä. Tutustu tarkemmin opintojaksoihin ja tavoitteisiin alla.

Yhteiset opintojaksot (laajuus 25 opintopistettä)

 • Kestävä kehitys ja talousohjaus, 5 op
  • Opiskelija kehittää vastuullisia liiketoimintamalleja ja merkityksellisiä kestävän kehityksen ja talouden mittareita.
 • Älykäs raportointi ja analytiikka, 5 op
  • Opiskelija osaa käyttää BI-työkaluja raportointiin, tiedon yhdistämiseen ja visualisointiin sekä datan analysointiin.
 • Talouden uusi osaaja, 5 op
  • Opiskelija tunnistaa asiantuntijuuden kehittämis- ja vahvuusalueet sekä osaa laajasti hyödyntää metataitoja ammattilaisena toimiessaan.
 • Kestävyysraportointi (ESG), 5 op
  • Opiskelija osaa nimetä organisaation kestävän kehityksen menestystekijät, toteuttaa olennaisuusarvioinnin ja seurata kestävyysraportoinnin kehittymistä Suomessa ja EU:ssa.
 • Digitaalisen transformaation työkalut, 5 op
  • Opiskelija osaa arvioida organisaation tarvitsemia työkaluja ja ohjelmistoja sekä käyttää low-code työkalua automatisointiin ja sisäisen applikaation kehittämiseen.

Valinnaiset opintojaksot (laajuus 5-10 opintopistettä)

 • Ongelmanratkaisu analytiikalla, 5 op
  • Opiskelija tunnistaa ongelmia, joihin voidaan vastata tietoa louhimalla. Osaa käyttää data-algoritmeja ongelmien ratkaisuun.
 • ESG Kehittämishanke, 5op
  • Opiskelija tunnistaa organisaation vastuullisuuskohteet, kehittää vastuullisia liiketoimintamalleja ja valitsee kestävän kehityksen ja – talouden mittarit.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutus toteutetaan noin 9 kuukautta kestävänä kokonaisuutena, joka on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa. Koulutus sisältää 5 opintojaksoa ja 2 vapaasti valittavaa opintojaksoa. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa ja lähiopetuspäivien välissä opiskellaan verkkoympäristössä, verkostoissa, pienryhmissä ja itsenäisesti. Osallistujan kanssa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka pohjalta osaamista kehitetään koulutuksen aikana. Koulutuksen voi tehdä myös osana organisaation kehittämisprojekteja. Opiskelija voi hyödyntää osaamisen kehittämisessä AI-sovellutuksia, esim. Chat GPT:tä. Koulutus on suomenkielinen, mutta osa materiaaleista on englanninkielistä.

Lähiopetuspäivät:

 • 21.9.2023–22.9.2023 (klo 10:00–17:00), Metropolia, Myllypuro
 • 27.10.2023 (klo 10:00–17:00), Laurea, Tikkurila
 • 30.11.2023 (klo 10:00–17:00), Laurea, Tikkurila
 • 25.1.2024–26.1.2024 (to klo 10:00–17:00, pe klo 10:00–17:00), TAMK, Tampere
 • 8.3.2024 (klo 10:00–17:00), Laurea, Tikkurila
 • 12.4.2024 (klo 10:00–17:00), TAMK, Tampere
 • 17.5.2024 (klo 10:00–17:00), Metropolia, Myllypuro

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Laurean-, Metropolian- ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tästä voit tutustua DigiEsgo-koulutustiimin kokemuksiin aiemmasta vastaavanlaisesta digitaalisen talousohjauksen erikoistumiskoulutuksesta

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotpa