Hyppää pääsisältöön
Kliinisen asiantuntijan YAMK antaa valmiudet mm. tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija, bioanalytiikan kehittämisosaaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Bioanalytiikan kehittämisen osaajaksi

YAMK-ohjelma tarjoaa tietoa ja taitoa bioanalytiikan kehittämiseen.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelmasta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn. 

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä, kun alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät.  

Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää bioanalytiikan toimintaa näyttöön perustuen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Saat myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. 

Sosiaali- ja terveysalan (Kliininen asiantuntija, bioanalytiikan kehittämisosaaminen) tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen osaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. 

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä osaamispäällikkö Kaisa Rajakylään, kaisa.rajakylä(at)tuni.fi. Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.