Hyppää pääsisältöön
sotedigimainos

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2 opintopistettä

Toteutusaika

5.3.2024-16.4.2024

Hakuaika

25.9.2023-1.3.2024

Hinta

100 € (alv. 0%)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Opetusmenetelmät

Etäopetus
Tämä 2 opintopisteen opintojakso on osa erikoistumiskoulutusta Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä, kokonaislaajuus 30 op. Voit suorittaa opintojakson myös itsenäisenä opintona, ja jos joskus päätät hakeutua suorittamaan koko erikoistumiskoulutusta, hyväksiluetaan tämä opintojakso siihen. Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna sekä kahteen webinaariin osallistumalla 5.3. ja 9.4.. klo 8.30 - 11.30.

Opintojakso sisältää sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvän yhteiskunnallisen osaamisen osaamisalueen ydintä ja se käsittää ihmisen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, sekä ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tulee osata tunnistaa ja analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja mahdollisia syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Tavoitteena on osata edistää osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia ihmislähtöisesti.

Opiskeltuaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää yhteiskunnallista osaamista oppija on asiantuntija monialaisesta roolistaan käsin ja osaa
- edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia teknologisoituvassa
yhteiskunnassa
- analysoida yhteiskunnassa tapahtuvaa teknologisoitumisen aiheuttamaa eriarvoisuutta
- tiedostaa teknologisoitumiseen liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja
(digitaaliset kuilut)
- analysoida teknologisoitumisen sosiaalisista vaikutuksista, joista osaa eritellä
sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja yhteiskunnan teknologisoitumisen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja arkeen

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) erikoistumiskoulutuksen kokonaisuuden hakuaika syksyllä 2023 on 25.9.-31.12.2023. Voit myös rakentaa erikoistumiskoulutuksen osista itsellesi sopivan ammatillista kehittymistä lisäävän kokonaisuuden. Lisätietoa kokonaisuudesta ja sen muista osista löydät Digikampuksesta osoitteesta bit.ly/sotedigi.