Hyppää pääsisältöön
Hervannan kampus

Rakennustekniikan DI-ohjelma

Tampereen yliopisto

Tule rakentamaan laadukasta ja turvallista elinympäristöä

Rakennustekniikan diplomi-insinööreillä on monipuoliset mahdollisuudet sijoittua kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Rakennustekniikan asiantuntijat huolehtivat siitä, että yhteiskunnassamme on turvallinen, terveellinen, viihtyisä sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä elinympäristö. Rakennustekniikka on monipuolinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä ala, jolla uusien osaajien tarve on jatkuva. Rakennusala on muiden toimialojen tapaan syklinen. Ala on kuitenkin hyvin laaja, jolloin vaikka tietyllä osa-alueella kysyntä heikkenee, toisaalla kysyntä voi samaan aikaan kasvaa. Suomessa uusien asuntojen rakentaminen on vähentynyt vuonna 2023 merkittävästi, kun taas esimerkiksi tuulivoimaan ja muussa vihreään siirtymään liittyvässä rakentamisessa on korkeasuhdanne.

Rakennustekniikan diplomi-insinöörinä voit esimerkiksi suunnitella rakenteita ja rakennuksia, luoda tulevaisuuden tiloja, etsiä uusia käyttötarkoituksia olemassa oleville rakennuksille tai kehittää kestävää liikennejärjestelmää. Työssäsi voit vaikuttaa muun muassa luonnonvarojen käyttöön ja ihmisten hyvinvointiin. Opinnoissa opit yhdistämään teknistä osaamista luovasti suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun ja voit hyödyntää omaa aikaisempaa osaamistasi. Voit syventyä esimerkiksi materiaalien kiertotalouteen, kaupunkiliikenteeseen, sillanrakennukseen, kiinteistönhallintaan tai riskien- ja kustannustenhallintaan.

Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki ja Hervanta opiskelijan paras paikka Tampereella. Hervannassa on tekniikan opiskelijoiden keskittymä ja Hervannan opiskelijaelämä on uniikkia. Hervannassa on pitkät perinteet yhdessä tekemisestä niin opinnoissa kuin myös vapaa-ajalla, ja kampuksella toimii teekkareiden killat sekä kymmenittäin harrastuskerhoja sekä ammattiainekerhoja. Rakennustekniikan opiskelijoiden kilta TARAKI ottaa kaikki opiskelijat elämäntilanteesta ja taustasta riippumatta lämpimästi vastaan ja tutustuttaa opiskelijaelämään ja opiskelukavereihin. Alasta riippumatta Hervannassa on mahdollisuus tehdä lähes kaikkea ja löytää samanhenkistä porukkaa ympärilleen.

Yliopistossa opetus perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon ja tiedon soveltamiseen käytännössä. Rakennustekniikan opintoihin sisältyy paljon yritysyhteistyötä, ja oma polku työelämään löytyy usein jo opintojen aikana. Johdanto-opintojen jälkeen opinnoissa syvennytään itse valittuun kokonaisuuteen ja edetään erityisosaamista tarjoaviin opintoihin. Tavoitteena on ottaa vastuu omasta oppimisesta, oppia hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja kriittisesti kyseenalaistamaan asioita. Laajat syventymisvaihtoehdot mahdollistavat yksilöllisiä osaamisyhdistelmiä ja urapolkuja. Rakennustekniikassa voit esimerkiksi yhdistää infrarakentamisen ja kaupunkikehittämisen osaamista liikennejärjestelmien suunnitteluun tai soveltaa tietomalleja puurakentamiseen.

Rakennustekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät tyypillisesti erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tärkeimpiä työnantajatahoja ovat suunnittelu- ja muut konsulttitoimistot, rakennusmateriaali- ja rakennustuoteteollisuus, rakennusliikkeet, liikenne- ja logistiikka-alan yritykset, valtion ja kaupunkien organisaatiot sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Työtehtävät voivat liittyä mm. suunnitteluun ja laadunvalvontaan kotimaassa tai kansainvälisissä projekteissa, erilaisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin sekä vaativiin suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviin. Työ on hyvin monipuolista ja tehtävissä oppiminen jatkuvaa.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa infrarakenteiden ja liikenteen suunnassa voit erikoistua infrarakenteisiin tai liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin sekä talonrakentamisen suunnassa voit erikoistua rakennesuunnitteluun tai rakentamistalouteen. Täydentävät opinnot ovat laajuudeltaan 0–60 op ja ne määritetään aiemman tutkintosi sisällön perusteella. Opintojen sisältöä ohjaavat myös lainsäädännössä määritellyt suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset.