Hyppää pääsisältöön
Rakennustekniikka

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, päivätoteutus, infrarakentaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin

Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä useiden osapuolien kesken.

Rakennusmestarin tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden toimia infrarakennushankkeessa työnjohtajana. Rakennustekniikan lisäksi tutkinto-ohjelmassa painotetaan esimieskoulutusta ja johtamista, monipuolista työnsuunnittelua sekä työmaan toteutuksen hallintaa. Opit yhdistämään rakennusalalla tarvittavaa taloudellista ajattelua ja teknistä osaamista. Otat työssäsi huomioon ympäristönäkökohdat ja toimit kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa, palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä arvo-osaamista. Kansainväliset hankkeet edellyttävät vahvan ammattitaidon lisäksi kielitaitoa, eri kulttuurien tuntemusta sekä kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

Valmistuttuasi voit sijoittua infrarakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.