Hyppää pääsisältöön

Pohjoismaiset kielet, Kielten maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijaksi

Osaamista ja edellytyksiä monenlaisiin tehtäviin.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 ECTS

Kaupunki

Tampere

Pohjoismaisten kielten maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kielen ja viestinnän ammattilaisia, joilla on edellytykset toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana sekä kyky analysoida, tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä ja tutkimusta. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on edellytykset toimia monella yhteiskunnan alalla, kuten opetus-,viestintä- ja hallintoalojen tehtävissä. Myös pohjoismaiden taloudellinen ja kulttuurinen yhteistyö tarjoaa monia työmahdollisuuksia.

Maisteriopintojen painopiste on teoriassa ja metodologiassa ja niiden yhdistämisessä konkreettisiin käytännön ilmiöihin. Opiskelija oppii tuntemaan pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen erityispiirteitä sekä ymmärtämään, miten kieli, kulttuuri ja yhteiskuntaolot vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi opinnot kehittävät ruotsin kielen viestintätaitoja, itsenäistä tiedonhankintaa sekä systemaattista ja analyyttista ajattelua.

Maisteriopinnoissa harjaantuvat myös yleiset työelämävalmiudet, kuten tiimityö-, neuvottelu- ja projektinhallintataidot. Maisteriohjelmassa voit keskittyä yhteiskuntapainotteiseen kielentutkimukseen tai valita tarkastelunäkökulmaksi kielen, kulttuurin tai kirjallisuuden.

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös väylän opettajaksi aikoville: aineenopettajan pätevyyden saavuttaa sisällyttämällä opintoihin aineenopettajan pedagogiset opinnot.