Hyppää pääsisältöön

PedaPuffetti

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

2-10 op

Toteutusaika

2.10.2023-31.12.2024

Organisation sub unit

Ammatillinen opettajankoulutus

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
PedaPuffetti tarjoilee opettajalle hänen omien tarpeidensa mukaan osaamista ja työkaluja laadukkaan, pedagogisesti mielekkään ja digitaalisuutta hyödyntävän opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. PedaPuffetin tarjonnassa on huomioitu sekä opettajat, jotka ovat digitaalisuuden hyödyntämisessä vasta alkutaipaleella että he, jotka haluavat laajentaa digipedagogista työkalupakkiaan. Tänä vuonna tarjolla on työkaluja myös heille, jotka haluavat syventää oman osaamistaan erityisesti luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen rikastamisessa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä tarjota työkaluja toteuttaa opetusta mielekkäällä, aktivoivalla, osallisuutta lisäävällä ja vuorovaikutusta vahvistavalla tavalla niin luokkahuoneessa kuin verkossa. 

Hanke muodostuu viidestä koulutusosiosta:

​Näistä osallistuja voi oman tarpeensa mukaan valita joko yhden tai useita osioita.