Hyppää pääsisältöön

OTULE - Ohjausosaaminen tulevaisuudessa

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

3-9 op

Toteutusaika

Tulevaisuus ja ohjauksen ympäristö 3 op (19.1., 2.2.; 15.3.), Ohjaajan osaaminen 3 op (5.4., 26.4., 17.5.), Ohjauksen laadun arviointi 3 op (30.8., 20.9., 11.10.)

Kaupunki

Verkkototeutus

Organisation sub unit

Ammattipedagoginen TKI

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Opetusmenetelmät

Etäopetus

Järjestävä yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Järjestämme opinto-ohjaajille, opettajille ja opiskeluhuollon asiantuntijoille suunnatun yhteensä yhdeksän opintopisteen laajuisen maksuttoman OTULE-koulutuskokonaisuuden, jonka avulla vahvistat omaa asiantuntijuuttasi ja ohjausosaamistasi. Koulutuksen sisältöjen suunnittelussa otetaan osallistujien tarpeet ja toiveet huomioon.

OTULE – Ohjausosaaminen tulevaisuudessa-koulutus alkaa tammikuussa 2024 ja sen avulla saat näkökulmia ja työvälineitä, joilla voit:
•    tunnistaa ohjaukseen vaikuttavia ilmiöitä
•    vahvistaa tulevaisuususkoa
•    vahvistaa ohjausajatteluasi ja -osaamistasi nyt ja tulevaisuudessa
•    vahvistaa toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, jotka lisäävät ohjauspalvelujen ja -prosessien 
        laatua ja vaikuttavuutta.
•    arvioida ohjauksen laatua ja vaikuttavuutta

Koulutus koostuu kolmesta osiosta (jokaisen osion laajuus on 3 op), ja jokaisessa osiossa on kolme koulutuspäivää. (Suluissa päivämäärät)

  • Tulevaisuus ja ohjauksen ympäristö 3 op (19.1., 2.2.; 15.3.)
  • Ohjaajan osaaminen 3 op (5.4., 26.4., 17.5.)
  • Ohjauksen laadun arviointi 3 op (30.8., 20.9., 11.10.)

Koulutukset toteutetaan verkossa aina aamupäivisin klo 9.30–13.00. Suurimman hyödyn koulutuksesta saat osallistumalla kaikkiin kolmeen osioon, mutta on mahdollista osallistua myös yksittäisiin osioihin.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja se on osallistujille maksuton. Koulutus on yhteistoteutus, jossa ovat mukana TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu  ja HK Career Guidance and Consulting Oy.

Toimintaympäristön jatkuvat muutokset sekä koulutuspolitiikan uudistukset (laajennettu oppivelvollisuus, tehostettu ohjaus, elinikäisen ohjauksen strategia 2020) ovat lisänneet ohjauksen ja tuen tarpeita. Opinto-ohjaajat ovat muutoksessa uuden äärellä. Esimerkiksi uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit, sekä Ohjausosaamisen kuvaukset tuovat uutta näkökulmaa ohjaustyöhön ja toimivat koulutuksen lähtökohtana. Koulutus vahvistaa ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön tulevaisuuden ohjausosaamista, ohjauksen toimintamalleja sekä eri toimijoiden yhteistyötä.

Koulutuksen tavoitteena on edistää uudenlaista ohjausajattelua ja -osaamista parantaa sitä kautta ohjausprosessien laatua ja vaikuttavuutta. Keskiössä ovat yksilö- ja tarvelähtöisyys, ohjauksen arviointi ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Tarkoituksena on varmistaa, että ohjaustyöhön osallistuvat kehittävät osaamistaan tulevaisuuden yhteiskunnallisten vaatimusten mukaisesti. Koulutuksen aikana kehitetään toimintatapoja, joilla varmistetaan ohjauspalvelujen arviointiin perustuva laatu ja vaikuttavuus.

Hankkeessa osallistujat kehittävät toimintamalleja ja tukimateriaaleja, joita käytetään tulevaisuuden ohjaustyössä. Syntynyt aineisto tallennetaan verkko-oppimisympäristöön. Koulutusten tuloksena osallistujien osaaminen vahvistuu ja oppilaitosten toimintamallit kehittyvät.

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin