Musiikkiteatteri
Tutkinto-ohjelma

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko

Musiikkiteatteri

Musiikkiteatterin moniosaajaksi

Musiikin tutkinto-ohjelmasta saat vahvan ydinosaamisen: erinomaisen taidon laulaa, tanssia ja toimia näyttelijänä.

Musiikin tutkinto-ohjelmassa valmistut musiikkiteatterin ammattilaiseksi. Ammattinimikkeesi on muusikko, mutta osaamisesi kattaa musiikkiteatterin korkeatasoisen osaajan ydintaidot: erinomaisen taidon laulaa, tanssia ja näytellä. Voit täydentää ja suunnata opintojasi oman kiinnostuksesi mukaan yhteismusisointiin, projektiopintoihin, musiikin teoriaan, historiaan tai muihin vaihtoehtoisiin opintoihin. Voit hyödyntää myös Tampereen korkeakouluyhteisön muita tarjolla olevia kursseja ja muokata näin tutkintoasi. 

Valmistuttuasi pystyt toimimaan musiikkiteatterikentän moninaisissa tehtävissä teattereissa ja muissa musiikkiproduktioissa. Tehtäväkenttä on laaja ja voi vaihdella laulamisesta näyttelemiseen, tanssiin, säveltämiseen, sovittamiseen tai kuoron- ja orkesterinjohtoon. Opetus järjestetään Musiikkiakatemian toimipisteessä. 
 
 

Tutkintonimike

Muusikko (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK Musiikkiakatemia

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkiteatterin ammattilaistehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen kaikilla kolmella osaamisalueella: laulu, tanssi ja näyttelijäntyö. Ydinosaamistasi täydennät muilla osaamiskokonaisuuksilla, kuten teoreettisilla opinnoilla, yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, projektiopinnoilla ja oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

Muusikko (AMK) -tutkintokoulutuksessa keskitytään musiikkiteatterin osaajien kouluttamiseen.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin on mahdollista valita opintoja englanninkielisistä koulutuksista. 

Koulutuksen sisältö

Musiikkiteatterin opinnoissa kouluttaudut laajasti musiikin eri tyylilajeihin ja työelämässä tarvittaviin rytmimusiikin osaamiskokonaisuuksiin.

Musiikkiteatterin opintojen keskeiset sisällöt ovat:

 • laulaminen
 • näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri
 • yhteismusisointi
 • musiikinteoria ja -historia
 • musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät 

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan muun muassa seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • kuoron- ja orkesterinjohtoa
 • improvisointia
 • taide- ja kulttuurituotantoa
 • muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia.
 • Tampereen yliopiston opintoja ristiinopiskeluna.

Opiskelu on pitkäjänteistä.

Musiikkiteatterikoulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan osallistumisena projekteihin tai produktioihin, joita tehdään yhteistyössä eri teattereiden ja työelämätoimijoiden kanssa tai korkeakoulun sisällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Musiikkiteatterikoulutuksessa pääinstrumenttina on pop-jazzlaulu.

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota seurataan ja tarkennetaan opintojen edetessä. Voit valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muista kuin omasta tutkinto-ohjelmastasi ja jopa muista korkeakouluista.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta. 

Tutkinto-ohjelma muodostuu seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op), opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on työelämää hyödyttävä, julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön tehty lopputyö. Se voi olla esimerkiksi konsertin sisältävä taideteko, musiikkiin liittyvä tutkimus tai työelämän kehittämishanke. Opinnäytetyöhön liittyy aina myös kirjallinen osuus.

Uramahdollisuudet

Musiikkiteatterikoulutuksesta valmistuneella muusikolla on valmius toimia teatterikentän moninaisissa tehtävissä osaamisprofiilinsa mukaisesti. Työtehtäviä löytyy tyypillisesti teattereista ja musiikkiproduktioista, ja ne voivat vaihdella muusikon työstä näyttelemiseen, tanssiin, säveltämiseen, sovittamiseen, orkesterinjohtoon tai muihin musiikki- ja teatterialan asiantuntijatehtäviin.

Pätevyys

Muusikko (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires (www.aec-music.eu) sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic (www.nordplusmusic.net). 

Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämän yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa

 • Tampereen konservatorio, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere-talo, Tampereen Ooppera, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi, Mediapolis, Tampereen yliopisto, Näty, Tampereen teknillinen yliopisto, Technopolis ja Yle.
   
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Puolustusvoimat, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Lahden kaupunginteatteri ja Suomen Kansallisteatteri

  Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin tutkinto-ohjelman ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus, joka viestii yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa. Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Musiikin tutkinto-ohjelmassa harjoitettavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopiste on musiikillisissa ja pedagogisissa hankkeissa, joita toteutetaan joko yhdessä ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden kanssa tai Tampereen Musiikkiakatemian sisällä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset musiikkiproduktiot ja konserttitoiminta, verkon välityksellä toteutettavat opetusprojektit sekä TAMKin pianopedagogisen laboratorion toiminta muun muassa yhteistyössä Ottawan yliopiston kanssa. Lisäksi musiikin koulutus on aloittanut FUNETin runkoverkossa pilottihankkeen, jolla toteutetaan nopeiden vasteiden musiikillista vuorovaikutusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Muusikko (AMK) -tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. TAMKissa on mahdollista suorittaa Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto. Muita tyypillisiä jatko-opiskelupaikkoja ovat  Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu, muut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut tai ulkomaiset musiikki- ja taidealan yliopistot.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja/tai avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta tai valintaperusteista, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Mirja Korpraa, mirja.kopra(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 32 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 45 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Muusikko (AMK), päivätoteutus

8

Ensikertalaisille varataan 40 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe 100 pistettä

Kokeesta voit saada enintään 100 pistettä ja kokeesta on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi.. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintakoe

Valintakokeet pidetään 21.5.-4.6.2019. Valintakoe on hakijalle 1-2 päiväinen riippuen erikoistumisalasta. Valintakoekutsu lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkempi informaatio eri päivien sisällöistä ilmoitetaan musiikin tutkinto-ohjelmien valintakoeoppaassa, joka julkaistaan tammikuussa 2019.

Kokeesta voi saada yhteensä enimmillään 100 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Valintakokeessa arvioidaan soitto- ja/tai laulutaitoasi, musiikin teorian ja historian tuntemustasi, säveltapailuosaamistasi sekä soveltuvuuttasi alalle. Valintakoe ja musiikin opiskelu ammattikorkeakoulussa perustuu musiikkiopiston oppimäärään, mutta musiikkiopistosuorituksia ei vaadita edeltäviksi opinnoiksi. Koe sisältää pääpiirteittäin seuraavat osiot: instrumenttikokeet, musiikin teorian ja musiikin tuntemuksen koe, säveltapailukoe, soveltuvuuden arviointi.

Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valmistava tehtävä

Valintakoekutsun liitteenä saat valmistavan tehtävän, joka sinun tulee palauttaa valintakokeessa.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valintakoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin.

Ennakkoaineisto

Musiikin koulutuksen valintakoetta varten julkaistaan valintakoeopas Opintopolussa ja Tampereen korkeakouluyhteisön nettisivuilla tammikuussa 2019.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 3.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.