Hyppää pääsisältöön
Havumetsä jossa aurinko pilkottaa puiden välistä.

Metsätalouden ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Monitavoitteisuutta metsien hoitoon

Euroopan Unionin ja Suomen hallituksen pyrkimyksenä on hiilivarastojen ja hiilinielujen vahvistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Suomen tavoitteena on, että maamme on hiilineutraali vuonna 2035. Myös yhä useampi metsänomistaja kaipaa metsiensä hoitoon vaihtoehtoja ja niille perusteluja. Näitä uusia osaamistarpeita varten TAMK on perustanut ylemmän tutkinto-ohjelman tukemaan monitavoitteista metsien hoitoa.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Metsien hoidolla ja käytöllä on suuri merkitys sekä hiilitaseen että monimuotoisuuden kannalta. Syksyllä 2024 alkavan koulutuksen tavoitteena on syventää metsien monitavoitteisen käytön osaamista. Erityisesti keskitytään monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen sekä metsien ja turvemaiden rooliin hiilinieluina ja -varastoina.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on metsätalousinsinöörin (amk) tutkinto ja kokemusta metsätalousalan tehtävistä.

Opinnoissa perehdytään metsien rooliin hiilenkierrossa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa, luonnon monimuotoisuuden tilaan ja keinoihin parantaa sitä, avoimeen metsä- ja luontotietoon sekä mahdollisuuksiin hyödyntää niitä metsien hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskeinen osa YAMK-tutkintoa on opinnäytetyö, joka on laajuudeltaan 30 op. Opinnäytetyö on tarkoitus tehdä toimeksiantona jollekin yritykselle tai organisaatiolle. Opinnäytetyössä sovelletaan opintojaksojen tuottamaa osaamista. Tule siis opiskelemaan itsellesi metsätalousinsinööri YAMK-tutkinto!

Kolme henkilöä seisoo lumisessa metsässä

Metsäluonnon suojeleminen haastaa meitä toimimaan entistä tarkemmin tieteelliseen tietoon pohjautuen. Meidän on ymmärrettävä luonnontieteelliset perusteet, miten luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuutta turvataan ekologisesti kestävästi.

Petri Keto-Tokoi_TAMK

TAMKista valmistuvilla metsätalousinsinööreillä on hyvät tiedolliset valmiudet vastata tulevaisuuden entistä monitavoitteisemman metsien käytön haasteisiin. He työskentelevät niin metsätalouden, metsänhoidon, puunhankinnan ja myös luontoalan tehtävissä.

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä lehtori Ari Vanamoon (ari.vanamo(at)tuni.fi). Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.