VR-lasit
Tutkinto-ohjelma

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelma

VR-lasit

Muuttuvan mediaympäristön asiantuntijaksi

Oivaltavaa ajattelua ja itsestäänselvyyksien purkamista.

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelmasta valmistuu muuttuvan mediaympäristön asiantuntijoita. He voivat sijoittua monenlaisiin tutkimus-, suunnittelu-, koordinointi-, kehittämis- ja koulutustehtäviin julkisella sektorilla, media- ja kulttuurialan yrityksissä ja organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä sekä mediakasvatuksen kentillä.

Älyllinen uteliaisuus, oivaltava ajattelu, itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen ja mutkikkaiden yhteiskunnallisten ongelmien purkaminen ovat maisteriohjelman lähtökohtia. Koulutuksen läpäisevät tutkimuksellinen ote ja tieteidenvälinen orientaatio. Opetus rakentaa taitoja eritellä mediailmiöiden ominaispiirteitä sekä niiden kytkeytymistä taloudellisiin, poliittisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin ja valtasuhteisiin. Aiheita lähestytään monesta suunnasta, ja koulutuksessa hyödynnetään myös projektimuotoista oppimista.

Koulutus rakentaa työelämän muutoksissa vaadittavaa omaehtoista ja oppivaa osaamista: taitoja sekä etsiä, yhdistellä ja tuottaa tietoa itsenäisesti että soveltaa sitä monipuolisesti; kykyä hahmottaa ja hallita mutkikkaita tiedollisia prosesseja ja toimia luovasti tiimeissä.

Opinnot antavat vahvat valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.