Tehtävä
Tutkinto-ohjelma

Matematiikan maisteriohjelma

Tehtävä

Matematiikka - todistetusti varmaa tietoa

Teknologian kehitys korostaa matemaattisen tiedon tarvetta.

Matematiikalla on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä. Maisteriopinnoissa keskitytään erityisesti matematiikan teoriarakenteen syvällisempään ymmärtämiseen. Maisteriopintojen opetustarjonnassa painottuvat eritysesti logiikka ja algebra. Näillä matematiikan aloilla on paljon sovelluksia tietojenkäsittelyoppiin.  

Matematiikan maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto. Maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa: " Matematiikka eli ns. yleinen opintosuunta " Matematiikan aineenopettaja  " Tietotekniikan matematiikka  Matematiikan maisteritutkinnon valinnaisissa opinnoissa voi tehdä omiin tavoitteisiin sopivia opintojakso- ja sovellusaineiden valintoja ja hankkia laajan osaamisen erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoihin.

Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.  Matemaatikon yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, vakuutusyhtiöt, pankit, teollisuus, IT-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Tervetuloa joukkoomme!