Hyppää pääsisältöön
Tietokone

Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Tutkivaa journalistikoulutusta

Miten mediaesitykset rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta? Millaiselta arvopohjalta viestintä toimii?

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Journalismikoulutus yhdistää toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Koulutuksen painopiste on journalismissa ja kuvajournalismissa. Kuvajournalismiin erikoistuva opiskelija tutkii yhteiskuntaa erityisesti visuaalisen journalismin keinoin. Kuvajournalismiin erikoistavia opintoja järjestetään joka toinen vuosi. Journalististen ja visuaalisten/kuvallisten taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua.

Koulutus tähtää journalistisiin tehtäviin, mutta tarjoaa valmiuksia toimia muissakin vaativissa viestinnän tehtävissä. Journalismi on osa laajempaa viestinnän kenttää ja olennainen osa koko yhteiskuntaa. Journalistiikka opettaa taitoa tarttua ilmiöiden yhteiskunnallisiin kytkentöihin.

Opetusta luonnehtii kriittisyys, kyky koetella vallitsevia näkemyksiä. Tutkimuksessa ja opetuksessa pohditaan esim. sitä, miten mediaesitykset, kuten uutiset ja niiden kuvat, rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta viestintä toimii ja millaisia eettisiä pulmia toimintaan kytkeytyy.

Journalismin taidot opitaan monimediaalisessa toimitustyöympäristössä (harjoitustoimitus), jossa opiskelijoiden tuottamaa journalismia julkaistaan Moreenimedia-alustalla. Samalla opitaan soveltamaan tietoja ja taitoja, journalistisen työprosessin hallintaa ja yhteistyötä toimitusorganisaatiossa. Opintoihin sisältyy myös harjoittelu.

Valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä tuntuma muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan.