Hyppää pääsisältöön

Journalistiikan maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Tutkivaa journalistikoulutusta

Tarkastele, miten yhteiskuntaa koskevat näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Journalistiikan maisteriohjelma yhdistää toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Journalististen taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua. Opiskelu nojaa monipuoliseen yhteiskunnan tuntemukseen sekä tieteelliseen sivistykseen.

Koulutus tähtää journalistisiin tehtäviin, mutta tarjoaa valmiuksia toimia muissakin vaativissa viestinnän tehtävissä. Journalismi on osa laajempaa viestinnän kenttää ja olennainen osa koko yhteiskuntaa. Alan tutkimuskohteet, tutkimusmenetelmät ja teoreettiset asetelmat elävät vuorovaikutuksessa muiden yhteiskuntatieteiden kanssa. Journalistiikka opettaa taitoa tarttua ilmiöiden yhteiskunnallisiin kytkentöihin.

Opetusta luonnehtii kriittisyys, kyky koetella vallitsevia näkemyksiä. Tutkimuksessa ja opetuksessa pohditaan esimerkiksi sitä, miten mediaesitykset, kuten uutiset ja niiden kuvat, rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta viestintä toimii ja millaisia eettisiä pulmia toimintaan kytkeytyy.  

Journalismin opetuksessa hyödynnetään oman tiedekunnan ja COMET-tutkimuskeskuksen tuottamaa journalismia koskevaa alan uusinta tietoa. Valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä tuntuma muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan.