Hyppää pääsisältöön
Ryhmähengen nostatus

Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma, Pori

Tampereen yliopisto

Tuotantotaloutta ja ohjelmistotuotantoa uniikissa paketissa

Opi hyödyntämään teknologiaa ja data-analytiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä. Voit opiskella joustavien opetusmuotojen ja verkko-opintojen avulla, valitse sinulle sopivin tapa: - työn ohessa tai päätoimisesti - mistä päin Suomea tahansa tai Porin kampuksella

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Pori

Kampus

Porin yliopistokeskus

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon opintoja. Voit erikoistua joko tuotantotalouteen tai ohjelmistotuotantoon kiinnostuksesi ja uratavoitteidesi mukaan. Opintoja aloittaessasi sinulla ei tarvitse olla ohjelmoinnista tai tuotantotaloudesta aiempaa osaamista, vaan vaaditut tiedot voit tarvittaessa opiskella opintojen aikana.

Tuotantotaloudessa voit yhdistää insinööritaitoihisi osaamista liiketoiminnan strategisessa johtamisessa, yrityksen johtamisessa sekä tiedolla johtamisessa. Ohjelmistotuotannossa syvennyt ohjelmistotuotannon menetelmien ja tekniikoiden soveltamiseen ison tietomäärän käsittelyssä, tiedon monimutkaisuuden hallinnassa sekä tiedon nopeassa tuottamisessa. Voit painottaa valinnoillasi osaamista ohjelmistotuotannon johtamiseen tai ohjelmistotekniikoihin.

Opintojen aikana saat alan perusvalmiuksien lisäksi käsityksen ajankohtaisista trendeistä ja niiden edellyttämästä osaamisesta. Opit hyödyntämään teknologiaa ja data-analytiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä. Opintojen myötä opit ymmärtämään liike-elämän ilmiöitä syvällisemmin, soveltamaan teoriaa ja aiemmin hankittua tietoa työelämän kysymyksiin sekä ratkomaan ongelmia laaja-alaisemmin.

Tutkinto-ohjelmamme sisältää pääsääntöisesti verkko-opiskelua, ja joustavat opetusmuodot tukevat hyvin työn ohessa opiskelua. Verkkopainotteisen opiskelun tueksi tarjoamme orientaation lisäksi 2 intensiivistä lähiopetuspäivää opintojen alkuvaiheessa. Monella kurssilla on lisäksi tarjolla myös viikoittaista lähiopetusta. Opinnot sisältävät itsenäisesti tehtäviä harjoitustöitä, etätehtäviä ja ohjattua opiskelua sähköisten oppimisympäristöjen avulla, osa opinnoista saattaa sisältää esimerkiksi ajoitettuja verkkotapaamisia. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti sekä Porin yliopistokeskuksen että Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa tekniikan opinnoista eri alojen ammatillisiin opintoihin.

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, joten johtamisen ja tietotekniikan diplomi-insinöörit tuntevat modernin liike-elämän tarpeet. Opiskelijamme työllistyvät sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, esimerkiksi liiketoiminnan johtotehtäviin ja teollisuuden asiantuntijatehtäviin.