opetus
Tutkinto-ohjelma

Hoitotyön opettaminen, Hoitotieteen maisteriohjelma

opetus

Laaja-alaiseksi asiantuntijaksi terveys- ja hyvinvointialalle

Syvennä aiemmassa terveysalan tutkinnossa hankittua osaamistasi.

Haluatko syventää ja laajentaa osaamistasi hoitotieteessä ja opettamisessa? Oletko kiinnostunut yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen ja hoitamiseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä? Kiinnostaako sinua opiskelu koulutusalalla, jossa hoitamisen ja terveyden kysymyksiä tarkastellaan laaja-alaisesti ja monitieteisesti?

Hoitotieteen maisteriopinnoissa asiantuntijuutesi kehittyy terveystieteiden opettamisessa. Opettamisen opintosuunnan opinnot antavat sinulle opettajan pedagogisen pätevyyden. Maisteriopinnot koostuvat hoitotieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, opetusharjoittelusta ja valinnaisista opinnoista. Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuoliset valmiudet johtaa ja hallita terveysalan projekteja ja organisoida työtäsi ja toimia opettajana tai kouluttajana. Osaat kehittää ja arvioida jatkuvasti näytön ohjaamaa omaa ja työyhteisön osaamista, muutosta ja toimintaa. Sinulla on valmius toimia itsenäisesti koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.