Filosofian opiskelijoita ja opettajia
Tutkinto-ohjelma

Filosofian maisteriohjelma

Filosofian opiskelijoita ja opettajia

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Hanki kokonaisnäkemysta, josta on hyötyä alalla kuin alalla.

Filosofian maisteriohjelmassa voit erikoistua jollekin filosofian pääalueelle ja johonkin filosofiseen erityiskysymykseen.

Filosofinen koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Filosofia harjoittaa täsmällistä, monipuolista, luovaa ja kokonaisuuksia hahmottavaa ajattelukykyä, ja on siten omiaan tukemaan mitä tahansa opetustyötä, hallinnollista tai taloudellista johtamis- tai asiantuntijatehtävää, yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä kulttuuri- ja viestintäalan työtä.