Hyppää pääsisältöön

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Tutkivaksi ja kriittiseksi kasvatusalan asiantuntijaksi

Syvennä oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi. Kehitä kriittisen ajattelusi valmiuksia.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen (elokas) maisteriopinnot soveltuvat eri koulutusasteiden kentällä toimiville osaajille, henkilöstön kehittäjille ja muille aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijoille tai tällaisiin tehtäviin tähtääville. Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.  

Opinnoissa syvennät oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttasi. Saat vahvan teoreettisen pohjan ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaasi tieteellisesti. Opinnoissa tuetaan jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistäsi sekä kehitetään yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelusi valmiuksia.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyy kasvatustieteiden sisällöllisiä ja metodologisia opintoja, pro gradu -tutkielma sekä harjoittelu. Syventävien opintojen harjoittelussa työskentelet aidossa työelämäympäristössä.

Tutkintoon sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia. Sinulle on tarjolla Tampereen korkeakouluyhteisön laaja opetustarjonta. Tutkinnon aikana voit suorittaa opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot.

Tervetuloa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen maisteriopintoihin!