Henkilöprofiili

Pauliina Halonen

väitöskirjatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Terveystieteet

Oma esittely

Teen terveystieteiden väitöskirjatutkimustani gerontologian tutkimusryhmässä. Olen kiinnostunut ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn tarkastelemisesta eri mittareilla. Väitöskirjatutkimukseni keskittyy pitkäaikaissairauksiin monisairastavuuden näkökulmasta.