SoDigi
Palvelu

Sosiaalialan työtä laadukkaasti digivälineillä – So Digi!

Kuvaus

Tässä koulutuksessa pureudumme digitalisaation mahdollisuuksiin sosiaalialalla ja luomme ratkaisuja digivälineillä toteutettavaan sosiaalialan työhön. Koulutus auttaa ratkaisemaan sosiaalialan kohtaamia haasteita 2020-luvun muuttuneessa toimintaympäristössä.

Rakennamme sisällön digiosaamisen tarvekartoituksen pohjalta kunkin yhteisön tarpeisiin. Voimme yhdessä valikoida sisältöteemoja mm. seuraavista:

  • Käytössä olevien välineiden ja sovellusten osaamisen syventäminen
  • Etäyhteystyökalut asiakastyössä
  • Osallistavat työkalut etätyössä, ryhmä- ja yksilötyössä
  • Työntekijänä etäyhteydessä ja asiakkaan ohjaaminen
  • Verkkovuorovaikutus
  • Somen mahdollisuudet
  • Tietotekninen perusosaaminen
  • Digistrategia

Kenelle

Koulutus sopii työyhteisöille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää laadukasta sosiaalialan digityötä ja vastata muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation synnyttämiin osaamistarpeisiin. Koulutukseen voi osallistua joko koko työyhteisö, tai joukko avainhenkilöitä. Räätälöimme koulutuksen rakenteen vastaamaan juuri teidän yhteisönne tarpeita.

Kouluttajat

Eeva-Mari Miettinen on sosiaalipedagogi, sosiaalityöntekijä ja sosiaalialan kouluttaja. Kouluttajana hän on innostava ja haastaa opiskelijoita kriittiseen reflektioon. Eeva-Mari on aktiivinen verkkovuorovaikutuksen ja digipedagogiikan kokeilija ja kehittäjä, ja hänelle on tärkeää edistää erityisesti digiosallisuuden teemoja sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palvelujärjestelmää kehitettäessä. Eeva-Mari toimii aktiivisesti sosiaalityön digiverkostossa ja työskentelee kehittäjä-asiantuntijana Sotepeda 24/7-hankkeessa, jossa kehitetään sote-alan digitalisaatioon liittyvät osaamiskuvaukset ja niihin liittyviä opintomateriaaleja.

Sanna Keskikuru on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK). Hänellä on myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja ammatillisen opettajan pätevyys. Sannan asiantuntemusta ovat sosiokulttuurinen innostaminen ja -työ, monipuoliset osallistavat ja voimaannuttavat asiakas-, ryhmä- ja työnkehittämismenetelmät sekä palvelumuotoilu. Osaamisalueina ovat myös laaja-alainen digiosaaminen, digipedagogiikka ja digiosallisuus. Sanna Keskikuru toimii sosiaalialan kouluttajana ja on mukana kehittäjänä Digitaito-hankkeessa. DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

Miten toimitaan

Toteutamme koulutuksen tarvelähtöisesti pureutuen teidän ajankohtaisiin digikehittämistarpeisiinne. Toteutustapa on joustava, ja voimme toteuttaa koulutuksen myös osittain tai kokonaan verkossa. Organisaatioiden toimintakulttuurien ja sosiaalialan ammattilaisten ammatti-identiteetin tarkastelu digitaalisessa toimintaympäristössä on keskeinen osa koulutusta.

Koulutus koostuu kontaktiopetuksesta ja työyhteisön itsenäisestä työskentelystä. Voimme toteuttaa kontaktiopetuksen joko asiakkaan tai TAMKin tiloissa, tai kokonaan verkossa.

Hinta muotoutuu koulutuksen laajuuden ja ryhmän koon mukaan. Esimerkiksi kolmen koulutuspäivän kokonaisuus 10-20 henkilön yhteisölle: 5 600 € (sis. alv 24 %) / ryhmä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous – muotoillaan sopiva kokonaisuus tarpeisiin!

Yhteyshenkilöt