Hyppää pääsisältöön
Ilmakuva Tampereesta ja Tampereen yliopiston keskustakampuksesta.

Tampereen yliopiston uraseuranta

Tampereen yliopisto seuraa alumniensa työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä valmistuneille uraseurantakyselyjä muutama vuosi valmistumisen jälkeen. Joka syksy tehtävät kyselyt ovat osa yliopistojen valtakunnallista yhteistyötä.

Uraseurantakysely

Tampereen yliopiston uraseurantakyselyt lähetetään Tampereen teknillisestä yliopistosta viisi vuotta sitten valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä Tampereen yliopistosta valmistuneille maistereille, lääketieteen lisensiaateille ja kasvatustieteiden kandidaateille (varhaiskasvatuksen koulutus). Tohtorien uraseurantakysely lähetetään kolme vuotta valmistumisen jälkeen.

Uraseurantakyselyillä kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Kyselyllä kartoitetaan myös työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden omia arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on tuota osaamista kehittänyt. Alumnit voivat antaa nykyisille opiskelijoille vinkkejä siitä, minkälaista osaamista nyt kannattaisi kerryttää tulevaa työelämää varten.  

Uraseurantatietoa hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tieto on kiinnostavaa myös opintojaan vasta suunnitteleville tai koulutukseen hakeville. Jokainen kyselyyn vastaava auttaa siis nykyisiä ja tulevia opiskelijoita tekemään tulevaa työuraansa koskevia päätöksiä.  

Vuodesta 2021 lähtien maisteriuraseurannan tulokset ovat olleet sidottuna yliopistojen rahoitusmalliin. Vastauksilla on siis suoraan vaikutusta myös oman yliopiston rahoitukseen. Jokainen vastaus on tärkeä.

Seuraava uraseurantakysely käynnistyy lokakuussa!

Vuoden 2023 uraseurannat käynnistyvät lokakuun alussa. Maisterien uraseurantakysely lähetetään kaikille vuonna 2018 valmistuneille ja tohtoriuraseurantakysely vuonna 2020 valmistuneille. Valmistuneisiin ollaan yhteydessä tekstiviestillä, postitse ja/tai sähköpostin välityksellä.  

Aiempien vuosien tulokset

Yliopistojen aiempien uraseurantojen valtakunnalliset tulokset ovat julkisesti saatavilla OKM:n Vipunen-tietopalvelussa. Monikäyttöisimpiä ovat tulosten tuoreet Power BI -visualisoinnit, jotka mahdollistavat laajan vertailun ja tiedon suodattamisen halutuilla kriteereillä:

Tuoreimpia yliopistokohtaisia tuloksia löydät myös Tampereen yliopiston Opiskelijan oppaasta.

Maisterien valtakunnallisiin tuloksiin voit tutustua myös tuloksia visualisoivassa Töissä.fi -palvelussa, johon on koottu uraseurantatietoa useilta vuosilta niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille. 

 

Valtakunnallisia raportteja ja lisätietoa yliopistojen uraseurannoista löydät myös yliopistojen Työelämä- ja urapalvelujen Aarresaari-verkoston sivuilta.