Hyppää pääsisältöön

TAMKin uraseuranta

Miten Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat työllistyneet ja miten tutkinto vastaa työelämän odotuksia? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään vuosittain valtakunnallisella uraseurantakyselyllä. Uraseitantakysely on TAMKille elintärkeä työelämäpalautteen lähde, sillä alumneilla on ensi käden tietoa oman alan osaamistarpeista ja uramahdollisuuksista sekä kokemusta ammattikorkeakoulututkinnoista.

Uraseurantakysely syksyllä 2023

Kuudes valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2023. Sen kohderyhmänä olivat kaikki vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Kysely toteutettiin yhtä aikaa yliopistojen maistereille suunnatun uraseurantakyselyn kanssa.

Alumneille suunnatun uraseurantakyselyn avulla selvitetään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoon ja työuraan. Kyselystä saatuja tietoja käytetään muun muassa TAMKin tutkintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden uraohjauksessa, vaikkapa esimerkkeinä työnantajista ja työtehtävistä, joihin oman alan opiskelijat ovat työllistyneet.

Valtakunnallisen kyselyn keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi korkeakoulujen toimintaa tämän kyselyn avulla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja kyselystä antaa TAMKin uraseurantatiimi: uraseuranta.tamk [at] tuni.fi (uraseuranta[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

 

Kerro missä olet! Uraseurantakysely 2018 valmistuneille. Piirroshahmot tyttö ja poika hymyilevät.


Kuvituskuva: Linda Laaksonen

Viime vuoden tulokset

Syksyllä 2023 ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely kohdennettiin vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 1067 Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistunutta. 

Kyselyn perusteella AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on erinomainen. TAMKin vastaajista noin 50 prosenttia valmistuneista oli vakituisessa kokopäivätyössä valmistumishetkellä. Viiden vuoden kuluttua osuus oli kasvanut jo 77 prosenttiin. 

TAMKista vuonna 2018 valmistuneista:

  • 88 % on tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon 
  • 81 % arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään
  • 89 % on tyytyväisiä työuransa kokonaisuuteen

Tutustu tarkemmin vuonna 2018 valmistuneiden uraseurantakyselyn tuloksiin