Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Valmistumisen aikataulut

Valmistumisen aikatauluun vaikuttaa se, milloin sinulla on suoritusmerkintä kaikista opinnoistasi ja se, milloin haet SISU-järjestelmässä valmistumista. Huomaa, että voit jättää valmistumispyynnön ja myös valmistua milloin vain lukuvuoden aikana. Tutkintotodistuksen toimitusaika on 1–3 viikkoa valmistumispyynnön jättämisestä. Loma-aikoina toimitusaika voi olla pidempi. Varmista tarkka aikataulu omasta tiedekunnastasi tai tutkinto-ohjelmastasi.

Katso myös seuraavat ohjesivut:

 

Valmistuminen kevätlukukaudella 2024

Valmistumista haetaan Sisu-järjestelmän kautta. Valmistumispyyntöä jätettäessä kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien opinnäyte ja kypsyysnäyte tulee olla suoritettu. Myös opintosuunnitelman tulee olla kunnossa ja mahdolliset poikkeavat sisällöt hyväksytty. Näet Sisussa ilmoituksen, kun kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu ja valmistuminen on mahdollista. Valmistua voi vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija.

Tutkintotodistukselle tuleva valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin valmistumispyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa. Käytännössä valmistumispäiväksi tulee siis yleensä valmistumishakemuksen päivä. Jos suoritusmerkintöjä on kuitenkin täydennetty valmistumispyynnön jättämisen jälkeen, valmistumispäiväksi tulee viimeisen suorituksen päivä.

Valmistumispyynnön käsittelyyn varataan tiedekunnassa enintään 3 viikkoa. Jättämällä valmistumispyyntösi viimeistään 22.5.2024 voit varmistua siitä, että tutkintotodistuksesi valmistuu ja toimitetaan sinulle kesäkuun aikana. Määräajan jälkeen jätetyt valmistumispyynnöt käsitellään mahdollisimman pian, mutta viimeistään elokuun alussa.

 

Valmistumispyyntö ennen kuin kaikki suoritukset on arvioitu

Voit jättää valmistumispyynnön "opintojen rakenne" -välilehdellä koulutusohjelman tunnisteen kautta Sisussa, kun olet suorittanut kaikki opinnot, mutta et ole saanut niistä vielä suoritusmerkintöjä. Tämä voi poikkeustapauksissa olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos opiskeluoikeutesi on juuri päättymässä tai muusta painavasta syystä (esim. opintolainahyvitys) sinun on saatava valmistumispäiväsi sille kuukaudelle, jolloin olet suorittanut viimeisen opintosuorituksen.

 

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö on usein viimeisimpiä tutkinnon opintosuorituksia. Sen tarkastukseen jättämisen tarkka aikataulu ohjeistetaan opinnäyteseminaarissa tai sovitaan erikseen oman ohjaajan kanssa. Ohjaaja antaa myös tarkempia ohjeita opinnäytteen tekstin alkuperäisyyden tarkastuksesta Turnitin-järjestelmässä sekä opinnäytteen tarkastukseen jättämisestä Trepo-järjestelmään arviointia varten. Alkuperäisyyden tarkastus tulee olla tehtynä ennen valmiin opinnäytteen palauttamista arviointia varten. Katso lisätietoa myös näiltä sivuilta: kandidaatintutkielma / kandidaatintyödiplomityöpro gradu -tutkielma.

Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen tarkastajien on annettava lausuntonsa kolmen viikon (21 päivän) kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana tarkastukseen jätettyjen opinnäytteiden tulokset voidaan kuitenkin julkistaa edellä mainittua pidemmän ajan kuluessa.

Huom! Kirjastossa on heinäkuussa kahden viikon pituinen opinnäytteiden käsittelytauko.

 

Lisätietoa ohjaajille ja opettajille kypsyysnäytteistä

Sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteenä toimii lukuvuonna 2023–2024 tutkielman tiivistelmä. Opiskelija toimittaa tiivistelmän kielikeskukseen kielentarkastukseen tarvittaessa. Kevätlukukaudella 2024 arvioitavaksi tarkoitetun kypsyysnäytteen tulee olla jätettynä Kielikeskukseen kielentarkastukseen viimeistään 10.5.2024. Kielentarkastajat arvioivat kypsyysnäytteitä kesätauon jälkeen elokuun alusta alkaen. 

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon valmistuvien ohjeet ja tietoa lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien valajuhlasta on sivulla Lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien ohjeet.

  

Lisätietoa valmistumisen aikatauluista antavat tiedekuntien ohjaustahot ja asiantuntija hanna.nurmi [at] tuni.fi (Hanna Nurmi).

 

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 7.6.2024