Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Valmistumisen aikataulut

Tällä sivulla kerrotaan kuluvan lukukauden ohjeellinen valmistumisen aikataulu, jossa voi olla tiedekunta- tai tutkinto-ohjelmakohtaisia eroja. Varmista tarkka aikataulu omasta tiedekunnastasi tai tutkinto-ohjelmastasi! Huomaa, että voit jättää valmistumispyynnön ja myös valmistua milloin vain lukuvuoden aikana, mutta kesä- ja joulutaukojen aikana valmistumispyyntöjä ei käsitellä normaaliin tapaan. Tiedekunnat ja tutkinto-ohjelmat päättävät omien kesä- ja joulutaukojensa tarkoista ajankohdista. Muista kuitenkin, että voit valmistua vain läsnä olevaksi ilmoittautuneena.

Katso myös seuraavat ohjesivut:

 

Valmistuminen syksyllä 2023

Valmistumista haetaan Sisu-järjestelmän kautta. Valmistumispyyntöä jätettäessä kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien opinnäyte ja kypsyysnäyte tulee olla hyväksytty ja kirjattu Sisun opintorekisteriin. Myös opintosuunnitelman tulee olla kunnossa ja mahdolliset poikkeavat sisällöt hyväksytty. 

Tutkintotodistukselle tuleva valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin valmistumispyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa. Käytännössä valmistumispäiväksi tulee siis yleensä valmistumishakemuksen päivä. Jos suoritusmerkintöjä on kuitenkin jostain syystä täydennetty valmistumispyynnön jättämisen jälkeen, valmistumispäiväksi tulee viimeisen suorituksen päivä. 

Syyslukukaudella 2023 tutkintotodistuksia myönnetään tiedekunnissa säännöllisesti 16.8. - 13.12.2023 välisenä aikana. Hakemuksen käsittelyyn varataan tiedekunnassa noin 3 viikkoa. Loma-aikoina tulee varautua pidempään käsittelyaikaan.

Tällä Valmistumisen aikataulut syksyllä 2023 -sivulla on kuvattu opinnäytteitä ja valmistumispyynnön jättämistä koskeva aikataulutus. Jättämällä valmistumispyyntösi viimeistään 22.11.2023 voit varmistua siitä, että tutkintotodistuksesi valmistuu ja toimitetaan sinulle syyslukukauden 2023 puolella. 
 

Kandidaatin tutkinnot / Maisterin tutkinnot / Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot

Opinnäytteen tarkka aikataulu ohjeistetaan opinnäyteseminaarissa tai sovitaan erikseen oman ohjaajan kanssa!

Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa myös tarkempia ohjeita opinnäytteen tekstin alkuperäisyyden tarkastuksesta Turnitin-järjestelmässä sekä opinnäytteen tarkastukseen jättämisestä Trepo-järjestelmään arviointia varten. Alkuperäisyyden tarkastus tulee olla tehtynä ennen valmiin opinnäytteen palauttamista arviointia varten.

Tarkastajan tulee arvioida opinnäyte neljän viikon (28 päivän) kuluessa silloin, kun kypsyysnäyte annetaan tenttimuotoisena erillisenä kokeena. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen tarkastajien on annettava lausuntonsa kolmen viikon (21 päivän) kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi. (Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana tarkastukseen jätettyjen opinnäytteiden tulokset voidaan kuitenkin julkistaa edellä mainittua pidemmän ajan kuluessa.) Huom! Syyslukukaudella 2023 tarkastajan on toimitettava opinnäytteen arviointilausunto tiedekuntaan viimeistään 15.11.2023, jotta suoritus ehditään kirjata Sisuun 22.11.2023 mennessä

Ohjeellinen aikataulu, jos haluat varmistaa todistuksen toimituksen joulukuussa:

  • Ke 25.10.2023 Opinnäyte on jätettävä tarkastettavaksi arviointia varten (valmis työ jätetään Trepoon), kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä ja todistuksen vahvistus ja toimitus 13.12.2023 mennessä. (Huom! Arkkitehdin tutkinnossa poikkeava aikataulu, ks. Opiskelijan oppaan sivu Diplomityö, BEN: Arkkitehtuurin diplomityö.)
  • Ke 22.11.2023 Valmistumispyyntö jätettävä, mikäli haluaa varmistaa todistuksen toimituksen 13.12.2023 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä. 
  • Ke 13.12.2023 Syyslukukauden viimeinen säännöllinen todistusten toimituspäivä.  

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon valmistuvien ohjeet ja tietoa lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien valajuhlasta on sivulla Lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien ohjeet.
 
 

Lisätietoa ohjaajille ja opettajille kypsyysnäytteestä

Sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteenä toimii lukuvuonna 2023–2024 tutkielman tiivistelmä. Opiskelija toimittaa tiivistelmän kielikeskukseen kielentarkastukseen tarvittaessa. Syyslukukaudella 2023 arvioitavaksi tarkoitetun kypsyysnäytteen tulee olla jätettynä Kielikeskukseen kielentarkastukseen viimeistään 1.12.2023. Kielentarkastajat arvioivat kypsyysnäytteitä joulutauon jälkeen tammikuun alusta alkaen.

 

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot (jatkotutkinnot)

Syyslukukaudella 2023 tutkintotodistuksia myönnetään kaikissa tiedekunnissa säännöllisesti 16.8. - 13.12.2023 välisenä aikana. Loma-aikoina myöntöpäivissä voi olla tiedekuntakohtaisia eroja.

Todistus myönnetään kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä edellyttäen, että kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien opinnäyte on hyväksytty ja kirjattu opintorekisteriin. Lisätietoja saat omasta tiedekunnasta.

 

Lisätietoa valmistumisen aikatauluista antavat tiedekuntien ohjaustahot ja asiantuntija hanna.nurmi [at] tuni.fi (Hanna Nurmi).

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 25.10.2023