Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Valmistumisen aikataulut

Tällä sivulla kerrotaan kuluvan lukukauden ohjeellinen valmistumisen aikataulu, jossa voi olla tiedekunta- tai tutkinto-ohjelmakohtaisia eroja. Varmista tarkka aikataulu omasta tiedekunnastasi tai tutkinto-ohjelmastasi! Huomaa, että voit jättää valmistumispyynnön ja myös valmistua milloin vain lukuvuoden aikana, mutta kesä- ja joulutaukojen aikana valmistumispyyntöjä ei käsitellä normaaliin tapaan. Tiedekunnat ja tutkinto-ohjelmat päättävät omien kesä- ja joulutaukojensa tarkoista ajankohdista. Muista kuitenkin, että voit valmistua vain läsnä olevaksi ilmoittautuneena.

Katso myös seuraavat ohjesivut:

Valmistuminen keväällä 2024

Valmistumista haetaan Sisu-järjestelmän kautta. Valmistumispyyntöä jätettäessä kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien opinnäyte ja kypsyysnäyte tulee olla hyväksytty ja kirjattu Sisun opintorekisteriin. Myös opintosuunnitelman tulee olla kunnossa ja mahdolliset poikkeavat sisällöt hyväksytty. Valmistua voi vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija.

Tutkintotodistukselle tuleva valmistumispäivä on se päivämäärä, jolloin valmistumispyyntö otetaan vastaan ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen todetaan olevan kunnossa. Käytännössä valmistumispäiväksi tulee siis yleensä valmistumishakemuksen päivä. Jos suoritusmerkintöjä on kuitenkin jostain syystä täydennetty valmistumispyynnön jättämisen jälkeen, valmistumispäiväksi tulee viimeisen suorituksen päivä.

Kevätlukukaudella 2024 tutkintotodistuksia vahvistetaan ja toimitetaan tiedekunnissa säännöllisesti 10.1. - 12.6.2024 välisenä aikana. Valmistumispyynnön käsittelyyn varataan tiedekunnassa noin 3 viikkoa. Loma-aikoina tulee varautua pidempään käsittelyaikaan.
 
Tällä Valmistumisen aikataulut keväällä 2024 -sivulla on kuvattu opinnäytteitä ja valmistumispyynnön jättämistä koskeva aikataulutus. Jättämällä valmistumispyyntösi viimeistään 22.5.2024 voit varmistua siitä, että tutkintotodistuksesi valmistuu ja toimitetaan sinulle kevätlukukauden 2024 puolella.

 

Kandidaatin tutkinnot / Maisterin tutkinnot / Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot 

Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö on usein viimeisimpiä tutkinnon opintosuorituksia. Sen tarkastukseen jättämisen tarkka aikataulu ohjeistetaan opinnäyteseminaarissa tai sovitaan erikseen oman ohjaajan kanssa! Ohjaaja antaa myös tarkempia ohjeita opinnäytteen tekstin alkuperäisyyden tarkastuksesta Turnitin-järjestelmässä sekä opinnäytteen tarkastukseen jättämisestä Trepo-järjestelmään arviointia varten. Alkuperäisyyden tarkastus tulee olla tehtynä ennen valmiin opinnäytteen palauttamista arviointia varten. Katso lisätietoa myös näiltä sivuilta: kandidaatintutkielma / kandidaatintyö, diplomityö, pro gradu -tutkielma.

Tarkastajan tulee arvioida opinnäyte neljän viikon (28 päivän) kuluessa silloin, kun kypsyysnäyte annetaan tenttimuotoisena erillisenä kokeena. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen tarkastajien on annettava lausuntonsa kolmen viikon (21 päivän) kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi. (Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana tarkastukseen jätettyjen opinnäytteiden tulokset voidaan kuitenkin julkistaa edellä mainittua pidemmän ajan kuluessa.) Kevätlukukaudella 2024 tarkastajan on toimitettava opinnäytteen arviointilausunto tiedekuntaan viimeistään 15.5.2024, jotta suoritus ehditään kirjata Sisuun 22.5.2024 mennessä

Ohjeellinen aikataulu, jos haluat varmistaa todistuksen toimituksen kesäkuussa:
 
Ke 24.4.2024 Opinnäyte on jätettävä tarkastettavaksi arviointia varten (valmis työ jätetään Trepoon), kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Todistuksen vahvistus ja toimitus 12.6.2024 mennessä.
Ke 22.5.2024 Valmistumispyyntö jätettävä, mikäli haluaa varmistaa todistuksen toimituksen 12.6.2024 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä.
Ke 12.6.2024 Kevätlukukauden viimeinen säännöllinen todistusten toimituspäivä.  
Todistuksia toimitetaan mahdollisuuksien mukaan myös tätä myöhemmin ennen yleistä kesätaukoa. Ennen kesätaukoa toimittamatta jääneet todistukset toimitetaan elokuun aikana.

Huom! Kirjastossa on heinäkuussa kahden viikon pituinen opinnäytteiden käsittelytauko.

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon valmistuvien ohjeet ja tietoa lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien valajuhlasta on sivulla Lääketieteen lisensiaatiksi valmistuvien ohjeet.

 

Lisätietoa ohjaajille ja opettajille kypsyysnäytteistä

Sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteenä toimii lukuvuonna 2023–2024 tutkielman tiivistelmä. Opiskelija toimittaa tiivistelmän kielikeskukseen kielentarkastukseen tarvittaessa. Kevätlukukaudella 2024 arvioitavaksi tarkoitetun kypsyysnäytteen tulee olla jätettynä Kielikeskukseen kielentarkastukseen viimeistään 10.5.2024. Kielentarkastajat arvioivat kypsyysnäytteitä kesätauon jälkeen elokuun alusta alkaen. 

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot (jatkotutkinnot) 

Kevätlukukaudella 2024 todistuksia vahvistetaan ja toimitetaan kaikissa tiedekunnissa säännöllisesti 10.1.–12.6.2024 välisenä aikana. Loma-aikoina myöntöpäivissä voi olla tiedekuntakohtaisia eroja.

Todistus vahvistetaan ja toimitetaan kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä edellyttäen, että kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien opinnäyte on hyväksytty ja kirjattu opintorekisteriin. Lisätietoja saat omasta tiedekunnastasi.

Huom! Kirjastossa on kesällä kahden viikon pituinen väitöskirjojen käsittelytauko.

 

Ammatilliset jatkotutkinnot (lääkärit ja erikoislääkärit)

Katso lisätietoa ammatillisesta jatkotutkinnoista valmistumisesta.

 

 

Lisätietoa valmistumisen aikatauluista antavat tiedekuntien ohjaustahot ja asiantuntija hanna.nurmi [at] tuni.fi (Hanna Nurmi).

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 28.2.2024