Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Saavutettavuus ja yksilölliset opiskelujärjestelyt opiskelijalle

Tampereen yliopisto ja TAMK

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Saavutettavuuden edistäminen perustuu muun muassa Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Korkeakouluyhteisön toimintaympäristön saavutettavuutta huomioimme kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi tilapalvelut kehittävät tilojen esteettömyyttä ja verkkopalvelut verkkosisältöjen ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta. Tapauskohtaisesti tehdään asiaan liittyvien toimijoiden kesken yhteistyötä.

Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, voidaan sinulle myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä (aikaisemmin erityisjärjestelyjä). Yksilölliset opiskelujärjestelyt -termi otetaan käyttöön Tampereen korkeakouluyhteisössä 1.8.2022, erityisjärjestelyt-termin sijasta. Tätä ennen laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti.

Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Käytännöllä pyritään takaamaan opiskelijoiden yhdenvertaisuus siinä määrin kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Tampereen yliopisto

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaista opiskelun saavutettavuuteen liittyvää tukea opiskelijalle on Tampereen yliopistossa tarjolla.

  • Opetussuunnitelman tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet
  • Yksilölliset opiskelujärjestelyt (ent. erityisjärjestelyt)
  • Lukitestaus
  • Tukea Sisun käyttöön
  • Tukea Harri-harjoittelusovelluksen käyttöön
  • Kirjaston saavutettavuuspalvelut
  • Esteettömyys kampuksilla

Opetussuunnitelman tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet

Tampereen yliopistossa yksi keskeinen tapa edistää opintojen saavutettavuutta on tarjota erilaisia joustavia opiskelumahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaikille opiskelijoille tarjottavat opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritustavat. Ne on kuvattu opetustarjonnassa ja voit valita esimerkiksi opiskelutyyliisi tai elämäntilanteesi parhaiten sopivia vaihtoehtoja. Joustavien opiskelumahdollisuuksien tarkoitus on edistää kaikkien opiskelijoiden opintojen sujumista.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt (ent. erityisjärjestelyt)

Jos sinulla on oppimisen vaikeuksia tai jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä.

Jos koet tarvitsevasi yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, varaa keskusteluaika osoitteesta opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi tai suoraan Bookings-varauskalenterista: ajanvaraus kampukselle tai ajanvaraus etätapaamiseen. (Huom! Vapaat ajat näkyvät vain kolmen viikon päähän. Jos vapaita aikoja ei ole heti näkyvissä, katso seuraavana päivänä uudelleen.) Keskustelussa käsitellään opiskelutilannettasi, tarpeitasi ja mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä, ja sinulle voidaan laatia kirjallinen ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi. Lue lisää yksilöllisten opiskelujärjestelyiden saamisesta.

Opettajat voivat myös myöntää sinulle tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja ilman ehdotusta yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi esimerkiksi silloin, kun kyseessä on lyhytaikainen eli enintään muutamia viikkoja kestävä näkyvä sairaus tai vamma. Myöskään opiskelija, joka käyttää pyörätuolia tai muuta liikkumisen apuvälinettä eikä tarvitse muita järjestelyitä kuin esimerkiksi esteettömän pääsyn opetustiloihin, ei tarvitse ehdotusta. Näissä tapauksissa sinulta ei edellytetä lääkärin todistuksen esittämistä. Tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien yksilöllisten järjestelyjen on tarkoitus tukea joustavasti opintojen sujumista tai hyvinvointiasi.

Yksilölliset opiskelujärjestelyt ristiinopiskelussa

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoiden on mahdollista saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä opiskellessaan toisessa korkeakoulussa:

TAMKissa opiskeleva yliopiston opiskelija:

Jos sinulla on yliopistossa kirjoitettu ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi (erityisjärjestelyehdotus), varaa osoitteesta erityinentuki.tamk [at] tuni.fi keskusteluaika TAMKin erityisopettajan kanssa, jotta saat TAMKin ohjeet yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä varten. Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen opettajaresurssi määritellään TAMKissa suoritettavien opintojen laajuuden mukaan (pääsääntöisesti 2 tuntia henkilökohtaisia järjestelyjä / 5 opintopisteen suoritus).

Yliopistossa opiskeleva TAMKin opiskelija:

Jos sinulle on myönnetty TAMKin ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi (erityisjärjestelyehdotus), voit käyttää sitä sellaisenaan yliopistossa.

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Yksilölliset järjestelyt tenteissä -sivulta löydät tarkemmat ohjeet siihen, miten toimit sopiaksesi yksilöllisten järjestelyiden toteuttamisesta erilaisissa tenteissä (yleiset paperitentit, Exam-tentit, muut tentit).

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Yksilöllisistä järjestelystä valintakokeessa vastaavat tiedekunnat ja DIA-yhteisvalinnan osalta hakijapalvelut. Lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa.

Lukitestaus

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija voi tarvittaessa päästä yliopiston kautta lukitestaukseen. Päästäksesi testaukseen, ota ensin yhteyttä opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi tai varaa aika suoraan Bookings-varauskalenterista: ajanvaraus kampukselle tai ajanvaraus etätapaamiseen. Keskustelussa tilanteesi kartoitetaan alustavasti, minkä jälkeen saat ohjeet lukitestiin hakeutumisesta.

Tukea Sisun käyttöön

Sisu-opintotietojärjestelmässä opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) sekä ilmoittautuu opetukseen ja seuraa opintojen etenemistä.

Sisun saavutettavuudessa on vielä vakavia puutteita, jotka on kirjattu korkeakoulukohtaiseen saavutettavuusselosteeseen. Siihen saakka, kunnes ongelmat saadaan ratkaistua järjestelmän puolella, opiskelijoita tuetaan yksilöllisesti Sisun saavutettavuushaasteissa. Saavutettavuustukea tarvitsevat opiskelijat voivat olla yhteydessä  oman tutkinto-ohjelman ohjauspalveluihin, mistä saat apua muun muassa hopsin tekoon, kursseille tai tentteihin ilmoittautumiseen.

Tukea Harri-harjoittelusovelluksen käyttöön (MAB)

Harri-harjoittelusovellus on vuonna 2022 pilottikäytössä Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Jos opiskelet jossain toisessa tiedekunnassa, selvitäthän harjoittelun käytännöt omasta tiedekunnastasi.

Harri-harjoittelusovelluksessa opiskelija voi ilmoittaa tulevasta harjoittelustaan ja sen kautta muodostetaan harjoittelusopimus yliopiston ja työnantajan välillä.

Harri-sovelluksen saavutettavuudessa on vielä vakavia puutteita, jotka on kirjattu korkeakoulukohtaiseen saavutettavuusselosteeseen. Siihen saakka, kunnes ongelmat saadaan ratkaistua järjestelmän puolella, opiskelijoita tuetaan yksilöllisesti Harri-sovelluksen saavutettavuushaasteissa. Saavutettavuustukea tarvitsevat johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat voivat olla yhteydessä oman tiedekuntansa ohjauspalveluihin.

Kirjaston saavutettavuuspalvelut

Jos sinulla on lukemiseste, voit lainata kirjastosta kurssikirjoja neljän viikon laina-ajalla. Voit myös liittyä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi. Lue lisää kirjaston tarjoamista saavutettavuutta tukevista palveluista sekä Celian äänikirjoista kirjaston Saavutettavuus-sivuilta.

Esteettömyys kampuksilla

Lue esteettömyydestä kampuksilla (intranet).

Lisätietoa

opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi

Saavutettavuusyhteyshenkilö Elisa Sinikallio, elisa.sinikallio [at] tuni.fi

Opiskelijan ohjauspalvelut

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 31.5.2023