Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Turvallisuushavainnot ja vikailmoitukset

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavaintojen avulla voidaan ehkäistä vaaratilanteita ja tapaturmia sekä edistää hyvinvointia työpaikalla. Vain tunnistettuja vaaroja voidaan hallita, joten havainnoilla on tärkeä rooli turvallisuustyössä. Turvallisuusongelmien lisäksi havainto voi olla myös positiivinen huomio tai kehitysehdotus. Turvallisuushavaintona voi ilmoittaa tapaturmien, altistumisten ja läheltä piti -tilanteiden lisäksi esimerkiksi tilojen ja laitteiden turvallisuuteen, opiskelijaturvallisuuteen, ympäristöön tai turvallisuusohjeistuksiin liittyvistä huomioista. Mikään turvallisuushuomio ei ole turha tai liian vähäinen ilmoitettavaksi.

Turvallisuushavainnosta voi ilmoittaa Rego riskienhallintatyökalun havaintoilmoituslomakkeen avulla (www.tuni.fi/rego, Haka-kirjautuminen). Turvallisuushavaintoja käsittelevät turvallisuusasiantuntijat sekä muut nimetyt asiantuntijat havainnon tyypin mukaisesti (esim. tila- ja kiinteistöpalveluiden, laboratorioturvallisuuden ja työsuojelun asiantuntijat). Turvallisuushavainnot pyritään käsittelemään viikon sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Työtapaturmista ja vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa viivytyksettä esihenkilölle, jonka lisäksi tehdään turvallisuushavaintoilmoitus Regoon. Tieto työtapaturmista ja vaaratilanteista välitetään Regon kautta myös nimetyille työsuojeluvaltuutetuille. Rakennuksiin tai ulkoalueisiin liittyvistä korjausta vaativista havainnoista tehdään ensisijaisesti vikailmoitus. Vikailmoituksen lisäksi turvallisuuteen vaikuttavista tapauksista pyydetään raportoimaan myös turvallisuushavaintona Regon kautta (esim. kopioimalla vikailmoituksen tiedot turvallisuushavaintolomakkeelle).

Anonyymi-linkki Regoon, jonka voi jakaa myös ulkopuolisille (ei Haka-kirjautumista): https://rego.qreform.com/fi/SSO/IP?oo=Nl3!2f!2bmdrIB5z5mIJc3R4iFE4ypdZKR0!2fWR0YfCkr4!2bSFpZ6w16NKFDhHgzAxVZilU4c7JxIznUIZf4Tul!2fJQdg!3d!3d&ReturnUrl=~/fi/Reporting/Danger%3Ffs=true

 

Vikailmoitukset

Kun havaitset vikaa ilmanvaihdossa, lämmityksessä, vesikalusteissa tai piha-alueiden kunnossapidossa, tee vikailmoitus rakennuskohtaisella lomakkeella. Löydät lomakkeet Itsepalvelukanavan kohdasta Rakennuksia ja ulkoalueita koskevat pyynnöt. Valitse TAMK tai yliopisto ja seuraa ohjeita.

Vikailmoituslomakkeet yliopisto 

Vikailmoituslomake TAMK 

Jos kiinteistön vikaan liittyy turvallisuutta vaarantavia seikkoja, voit tehdä vikailmoituksen lisäksi turvallisuushavaintoilmoituksen Rego-työkalussa. Lisää tällöin Regon turvallisuushavaintoilmoitukseen tieto tehdystä vikailmoituksesta käsittelyn sujuvoittamiseksi.
 

Vikailmoitukset Porin toimipisteessä

puh. +358 (0) 44 790 0079 tai palvelukeskus [at] ucpori.fi (palvelukeskus[at]ucpori[dot]fi)

Tampereen yliopisto

Kiireelliset vikailmoitukset

Tampereen kampukset ja Normaalikoulu

Ilmoita kiireelliset vikailmoitukset soittamalla numeroon 010 3408 500.
Saat numerosta palvelua ma-pe klo 8–16. 

Muina aikoina tavoitat kiinteistönhoidon päivystysnumerosta 010 395 0395.
 

Porin toimipiste

Piirivartijan puhelinnumero 040 5454205

Securitas Oy, hälytyskeskus 020 4912600
 

Muut oman yksikön tai yliopiston toimintaan liittyvät huolenaiheet

Jos epäilet havainneesi lain tai yliopiston ohjeistusten vastaista toimintaa, ensisijainen toimintatapa on tuoda asia oman lähiesihenkilön tai tämän esihenkilön tietoon.

Voit myös ottaa luottamuksellisesti suoraan yhteyttä yliopiston riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen riskienhallintajohtaja.tau [at] tuni.fi (riskienhallintajohtaja[dot]tau[at]tuni[dot]fi)

Julkaistu: 1.2.2019
Päivitetty: 1.5.2024