Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Turvallisemman tilan periaatteet

Tampereen korkeakouluyhteisössä noudatetaan turvallisuusteesejä, joiden mukaan kaikilla yhteisön jäsenillä ja yhteisön tilojen käyttäjillä on oikeus turvalliseen, terveelliseen, häiriöttömään, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön.

Korkeakouluyhteisössä noudatetaan yhdessä laadittuja turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on toimintatapa, jossa kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille varmistetaan turvalliset, yhdenvertaiset ja mukavat olosuhteet opiskella, työskennellä, tehdä tutkimusta ja viettää aikaa. Tilan tekevät ihmiset, joten on tärkeää, että kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan aktiivisesti luomaan avoimen ilmapiirin, jossa kaikkien on helppo olla omana itsenään. Periaatteita noudatetaan kaikissa korkeakouluyhteisön tiloissa, tapahtumissa ja toiminnassa niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti kuin digitaalisestikin.

Kunnioittaminen

 • Kunnioitan jokaisen opiskelijan ja työntekijän työrauhaa, henkilökohtaista fyysistä tilaa ja psyykkistä tilaa. En koske toista kysymättä lupaa. Annan tilaa ja pyrin huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioitan myös toisten yksityisyyttä, ja käsittelen arkoja aiheita kunnioittavasti. Pyydän tilaa myös itselleni tarvittaessa.
 • Huomioin yhteisön moninaisuuden ja arvostan yksilöiden erilaisuutta. Vältän oletusten tekemistä toisista, koska en voi tietää muiden kokemuksia, ajatuksia, elämäntilannetta enkä itsemääriteltyä identiteettiä. Tiedostan, ettei kenenkään sukupuolta, seksuaalista tai poliittista suuntautumista tai kansallisuutta voi päätellä hänen ulkonäöstään.
 • Huomioin toisten erilaiset rajat ja kunnioitan niitä.
 • Tiedostan asemani yhteisössä ja toimin vastuullisesti tiedostaen erilaiset valta-asemat, roolit ja etuoikeudet. En käytä asemaani väärin.
 • Arvostan korkeakouluyhteisön jäsenten erilaista osaamista.
 • Huomioin kaikessa digitaalisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa toiset ihmiset, enkä jaa digitaalisessa viestinnässä tai fyysisissä tiloissa loukkaavia tai syrjiviä sisältöjä.

Syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy

 • Kohtelen kaikkia yhteisön jäseniä yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta,
  vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
 • Arvostan muita, enkä nolaa tai väheksy. En käytä puheessani, teoissani tai käytöksessäni rasistisia tai vamman tai terveydentilan takia halventavia stereotypioita.
 • Varmistan omalla toiminnallani, että korkeakouluyhteisömme on häirinnästä tai syrjinnästä vapaa alue. Tarvittaessa haen tai pyydän apua nimetyiltä henkilöiltä korkeakouluyhteisön prosessin mukaisesti.

Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuus

 • Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta.
 • Jos saan palautetta toiminnastani, suhtaudun siihen avoimesti ja huomioin palautteen jatkossa.
 • Pyrin edistämään kaikkien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia eri kanavissa ja kuulluksi tulemista korkeakouluyhteisössä.

 

Korkeakouluyhteisön turvallisemman tilan periaatteet hyväksyttiin Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun työsuojelutoimikunnissa kesäkuussa 2021.

 

Tutustu myös:

Korkeakouluyhteisön turvallisuusteesit

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2022

Tampereen ammattikorkeakoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2025

Julkaistu: 1.9.2021
Päivitetty: 5.2.2024