Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kieliharjoittelu kieli- ja käännöstieteissä

Kieliharjoittelu kielten koulutuksessa

Kieliharjoittelu on pakollinen osa kielten koulutuksen aineopintoja lukuun ottamatta englannin opintosuuntaa sekä ranskaa, missä kieliharjoittelu on vapaaehtoinen. Jos suoritat pohjoismaisia kieliä, saksaa tai venäjää valinnaisina opintoina, kieliharjoittelu vaaditaan myös sinulta.

Voit tarkistaa opintosuunta/kielikohtaiset ohjeet kieliharjoittelun suorittamisesta sekä raportoinnista opinto-oppaasta. Opinto-oppaasta löydät myös vastuuopettajien tiedot. Kieliharjoittelujaksot ovat KIE.ENA.290, KIE.POA.230, KIE.RA.260, KIE.SA.220 ja KIE.VEA.220. Tutustuthan myös alla oleviin opintosuuntakohtaisiin ohjeisiin.

Lisätietoa kieliharjoittelusta saat kieliharjoitteluopintojakson vastuuopettajilta.

 

Tiedekunnan apuraha kielten tutkinto-opiskelijoille kieliharjoittelun tukemiseen

Kieliharjoittelun suorittamiseen voit kielten tutkinto-opiskelijana hakea apurahaa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnalta. Kieliharjoitteluapuraha on tarkoitettu kielten koulutuksen opiskelijoille pakollisen tai vaihtoehtoisen kieliharjoittelun tukemiseen. Hakuaika on vuosittain keväällä.

Tiedekunta myöntää kieliharjoitteluapurahaa sekä opintosuuntien järjestämiin ryhmämatkoihin että yksittäisten tutkinto-opiskelijoiden kieliharjoittelumatkoihin. Apurahaa myönnetään vain kerran saman opintosuunnan/kielen kieliharjoitteluun. Tiedekunta ei myönnä apurahaa kieliharjoitteluun, johon opiskelija saa samanaikaisesti muuta apurahaa kieliharjoitteluun (esim. Erasmus-apuraha, erilaisten säätiöiden apurahat).

 

Kieliharjoitteluapuraha 2024

Kieliharjoitteluapurahaa voi hakea vuonna 2024 suoritettavaan kieliharjoitteluun sekä takautuvasti edellisenä kalenterivuonna suoritettuun kieliharjoitteluun, josta opiskelijalla on Sisussa opintosuoritus. Kieliharjoitteluapurahan myöntämisen edellytyksenä on kieliharjoitteluopintojakson loppuun suorittaminen ja opintopisteiden kirjaaminen rekisteriin. Kieliharjoitteluapurahan voi saada saman kielen harjoitteluun vain kerran.

Kieliharjoitteluapurahaa ei voida myöntää opiskelijalle, joka saa samanaikaisesti muuta apurahaa kieliharjoitteluun (esim. Erasmus-apuraha, erilaisten säätiöiden apurahat).

Apurahan hakeminen:

Tutkinto-ohjelman järjestämän ryhmämatkan vastuuopettaja laatii ryhmän puolesta apurahahakemuksen, josta ilmenee matkan tarkoitus, kohde ja ajankohta sekä matkalle lähtevät opiskelijat ja matkan kokonaiskustannukset opiskelijaa kohden.

Itsenäisesti kieliharjoittelua suorittamaan lähtevä yksittäinen opiskelija hakee apurahaa vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee matkan tarkoitus ja kohde, matkan luonne (esim. kesäkoulu, kielikurssi, työskentely tai muu oleskelu), matkan ajankohta ja kustannukset sekä mahdollisesti muualta saatavat apurahat. Mikäli mahdollista, hakemukseen liitetään kopiot esim. lentolipuista, työsopimuksesta tms. Jos niitä ei vielä hakuvaiheessa ole, tarvittavat tositteet voi toimittaa myös myönteisen apurahapäätöksen jälkeen. Maksu suoritetaan tositteita vastaan. Apurahan suuruus on aiempina vuosina ollut n. 150–250 euroa/opiskelija.

Hakuaika

Kieliharjoitteluapurahojen hakuaika on 8.4.-6.5.2024. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen itc.opiskelu.tau [at] tuni.fi (itc[dot]opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi).

Lisätietoja:

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta itc.opiskelu.tau [at] tuni.fi (itc[dot]opiskelu[dot]tau[at]tuni[dot]fi).

 

Lue lisää opiskelijavaihdosta ja muista vaihtoehdoista: Kansainvälistyminen opinnoissa.

 

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 8.4.2024