Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Ulkomaan harjoittelun rahoitus

Erasmus+ -harjoittelun apuraha

Voit hakea Erasmus+ -harjoittelun apurahaa, jos olet suorittamassa harjoittelua ulkomailla Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa maassa. Uudella ohjelmakaudella Erasmus+ harjoitteluapurahaa voi hakea myös muihin kuin ohjelmamaihin suuntautuvaan harjoitteluun.

Erasmus+ -harjoitteluapuraha määräytyy harjoittelun keston ja kohdemaan mukaan. Pitkäkestoisen harjoittelun yhtäjaksoinen minimikesto on kaksi kokonaista kalenterikuukautta. Lyhytkestoinen harjoittelu voi toteutua monimuotoisena liikkuvuutena, johon kuuluu 5 - 30 päivää kestävä fyysinen jakso ja pakollinen etätyönä suoritettava virtuaalinen osio (pituutta ei määritelty). Virtuaalinen osio ei ole jatko-opiskelijoille pakollinen.

Harjoittelun tulee olla päätoimista, pitkäkestoisessa harjoittelussa vähintään 30 tuntia viikossa. Sinun tulee myös saada harjoittelustasi opintopisteitä, jotta olisit oikeutettu Erasmus+ -apurahaan. Sovi hyvissä ajoin harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoosi harjoittelun yhdyshenkilön kanssa ja muista tarkistaa omaan tutkintoosi kuuluvat harjoittelun käytännöt.

Huom! Jos olet jatko-opiskelija ja työsuhteessa Tampereen yliopistoon, sinulle ei voida myöntää Erasmus+ harjoitteluapurahaa. Työsuhteessa olevat jatko-opiskelijat voivat lähteä henkilökuntavaihtoon.

Erasmus+ -harjoitteluun ei voi käyttää samanaikaista rahoitusta useasta eri EU:n tai Opetushallituksen hallinnoimasta ohjelmasta. Myöskään oman tiedekunnan harjoittelutukea ei voi käyttää samanaikaisesti Erasmus+ -harjoitteluapurahan kanssa. Harjoittelupaikaksi sopivat useimmat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, oman maan suurlähetystöt ulkomailla. Harjoittelupaikaksi eivät sovi:

 1. EU-organisaatiot
 2. EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (esim. kansalliset Erasmus-toimistot)

Erasmus-harjoittelu voi olla myös palkallinen, mutta tuemme palkallisia harjoitteluja, joissa palkka jää alle Kelan vuotuisen työssäoloehdon mukaisen vähimmäispalkan (1331 €/kk vuonna 2023).

Erasmus+ -harjoittelijavaihdon apurahan hakeminen ja hakuajat

Apurahojen hakuja järjestetään kolme kertaa lukuvuodessa ja apurahaa haetaan Mobility-Online järjestelmässä.

Linkki hakulomakkeelle (Hakulomakkeelle kirjaudutaan TUNI käyttäjätunnuksella ja salasanalla)

 • Marraskuussa (1.–21.11.2023) on haettavissa apurahoja keväälle 2024.

  Kv-liikkuvuuspalveluista voit myös tiedustella jäljellä olevista apurahoista hakuaikojen ulkopuolella!

Voit hakea Erasmus+ -harjoitteluapurahaa, vaikka sinulla ei olisi vielä harjoittelupaikkaa. Jos sinulla ei ole vielä harjoittelupaikkaa, sinun tulee hakemuksellasi kertoa:

1. Minkä alan harjoittelupaikkaa olet etsimässä ja mistä maasta/ maista

2. Miten harjoittelu hyödyttää opintojasi Tampereen yliopistossa ja miten harjoittelu hyödyttää urasuunnitelmiasi

3. Oletko hakenut tai saanut yliopiston harjoittelutuen tai muita apurahoja

4. Miten aiot sisällyttää harjoittelun tutkintoosi

5. Oletko jo suorittanut harjoittelun osana tutkintoasi

Harjoittelijavaihdon apurahojen suuruudet

Pitkäkestoinen harjoittelu

Pitkäkestoisen harjoittelun  apurahojen suuruudet perustuvat harjoittelun kestoon päivissä. Harjoittelun tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Erasmus+ -harjoittelun todellinen kesto tarkistetaan harjoittelun päätyttyä toimittamastasi harjoittelu-/työtodistuksesta. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: 80%/20%. Kohdemaat on luokiteltu eri luokkiin.

Ryhmä 1:    

 • Ohjelmamaat: Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska
 • sekä Iso-Britannia, Sveitsi ja Färsaaret (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2022-2023 ja 2023-2024 690 €/ kk

Ryhmä 2:   

 • Ohjelmamaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Italia, Itävalta, Ranska, Latvia, Liettua, Pohjois-Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro       
 • sekä Andorra, Monaco ja San Marino (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2022-2023 ja 2023-2024 640 €/ kk

Ryhmä 3:

Lyhytkestoinen harjoittelu

Kohdemaasta riippumatta:

 • 79 €  per päivä ensimmäisten 14 päivän ajalta
 • 56 € päiviltä 15–30

Kestoon voidaan laskea yksi matkapäivä ennen harjoittelua ja yksi sen jälkeen. Harjoittelun virtuaaliselle osuudelle ei makseta apurahaa.

Esteettömyys- ja osallisuustuki

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, voit hakea Erasmus+ -harjoittelijavaihdon apurahan lisäksi perheellisyysapurahaa, joka on 250 €/kk pitkäkestoisessa harjoittelussa. Lyhytkestoisen harjoittelun perheellisyysapuraha on 100 €  (kesto 5–14 päivää) tai 150 € (kesto 15–30 päivää).

Esteettömyys- tai osallisuustuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, oppimisvaikeudesta, henkilökohtaisesta tilanteesta tai muusta vastaavasta syystä. Hakuprosessi on täysin luottamuksellinen.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin, kuten oppimateriaaleihin tai avustajien ja valmistelevien vierailuiden kustannuksiin.

Ole hyvissä ajoin yhteydessä (mobility.tau(at)tuni.fi) esteettömyysapurahan hakemisesta. Hakemus toimitetaan oman korkeakoulun yhteyshenkilölle, joka toimittaa sen eteenpäin. Myönnettävä tukisumma päätetään Opetushallituksessa aina tapauskohtaisesti.

Lisätietoa esteettömyys- ja osallisuustuesta Opetushallituksen sivulla.

Vihreän matkustuksen lisätuki

Jos valitset vihreän matkustustavan (juna, bussi,kimppakyyti autolla) harjoittelun kohdemaahasi, voit saada 50 € lisätukea ja maksimissaan 4 ylimääristä matkapäivää, joille voidaan maksaa oleskelutukea. Olet oikeutettu vihreän matkustamisen tukeen, kun enin osa matkustetusta matkasta tai vähintään toinen suunta meno-paluumatkasta on matkustettu vähäpäästöisesti. Vihreän matkustamisen tukea haetaan Mobility-Onlinessa apurahakyselyn yhteydessä.

Opintotuki

Koska Erasmus+ -harjoittelun tulee sisältyä suorittamaasi tutkintoon, voit hakea harjoittelun ajaksi myös opintotukea. Mikäli päätät hakea opintotukea Erasmus+ -harjoittelun ajaksi, lisätietoa saat Kelasta.

Lue lisää Erasmus+ -harjoittelun apurahaan liittyvistä ehdoista (mm. OLS-kielitestistä ja vakuutuksista) harjoittelun muistilistasta.

Lue myös yliopiston harjoittelutuesta.

Euroopan unionin rahoittama logo
Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 10.10.2023