Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Ulkomaan harjoittelun rahoitus

Erasmus+ -harjoittelun apuraha

Voit hakea Erasmus+ -harjoittelun apurahaa, jos olet suorittamassa harjoittelua ulkomailla Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa maassa. Uudella ohjelmakaudella Erasmus+ harjoitteluapurahaa voi hakea myös muihin kuin ohjelmamaihin suuntautuvaan harjoitteluun.

Erasmus+ -harjoitteluapuraha määräytyy harjoittelun keston ja kohdemaan mukaan. Pitkäkestoisen harjoittelun yhtäjaksoinen minimikesto on kaksi kokonaista kalenterikuukautta. Lyhytkestoinen harjoittelu voi toteutua monimuotoisena liikkuvuutena, johon kuuluu 5 - 30 päivää kestävä fyysinen jakso ja pakollinen etätyönä suoritettava virtuaalinen osio (pituutta ei määritelty). Virtuaalinen osio ei ole jatko-opiskelijoille pakollinen.

Harjoittelun tulee olla päätoimista, pitkäkestoisessa harjoittelussa vähintään 30 tuntia viikossa. Sinun tulee myös saada harjoittelustasi opintopisteitä, jotta olisit oikeutettu Erasmus+ -apurahaan. Sovi hyvissä ajoin harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoosi harjoittelun yhdyshenkilön kanssa ja muista tarkistaa omaan tutkintoosi kuuluvat harjoittelun käytännöt.

Huom! Jos olet jatko-opiskelija ja työsuhteessa Tampereen yliopistoon, sinulle ei voida myöntää Erasmus+ harjoitteluapurahaa. Työsuhteessa olevat jatko-opiskelijat voivat lähteä henkilökuntavaihtoon.

Erasmus+ -harjoitteluun ei voi käyttää samanaikaista rahoitusta useasta eri EU:n tai Opetushallituksen hallinnoimasta ohjelmasta. Myöskään oman tiedekunnan harjoittelutukea ei voi käyttää samanaikaisesti Erasmus+ -harjoitteluapurahan kanssa. Harjoittelupaikaksi sopivat useimmat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, oman maan suurlähetystöt ulkomailla. Harjoittelupaikaksi eivät sovi:

 1. EU-organisaatiot
 2. EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (esim. kansalliset Erasmus-toimistot)

Erasmus-harjoittelu voi olla myös palkallinen, mutta tuemme palkallisia harjoitteluja, joissa palkka jää alle Kelan vuotuisen työssäoloehdon mukaisen vähimmäispalkan (1399 €/kk vuonna 2024).

Erasmus+ -harjoittelijavaihdon apurahan hakeminen ja hakuajat

Apurahojen hakuja järjestetään kolme kertaa lukuvuodessa ja apurahaa haetaan Mobility-Online järjestelmässä. Apurahaa ei voida myöntää takautuvasti harjoittelun jälkeen. 

Linkki hakulomakkeelle (Pitkä harjoittelu, min 2 kk. Hakulomakkeelle kirjaudutaan TUNI käyttäjätunnuksella ja salasanalla)

Linkki hakulomakkeelle (Lyhytkestoinen harjoittelu, hakulomakkeelle kirjaudutaan TUNI käyttäjätunnuksella ja salasanalla)

 • Syyskuussa (2.–16.9.2024) on haettavissa apurahoja syksylle 2024 ja keväälle 2025.
 • Marraskuussa on haettavissa apurahoja keväälle ja kesälle 2025.
 • Tammikussa on haettavissa apurahoja keväälle ja kesälle 2025.

Kv-liikkuvuuspalveluista voit myös tiedustella jäljellä olevista apurahoista hakuaikojen ulkopuolella!

Voit hakea Erasmus+ -harjoitteluapurahaa, vaikka sinulla ei olisi vielä harjoittelupaikkaa. Jos sinulla ei ole vielä harjoittelupaikkaa, sinun tulee hakemuksellasi kertoa:

1. Minkä alan harjoittelupaikkaa olet etsimässä ja mistä maasta/ maista

2. Miten harjoittelu hyödyttää opintojasi Tampereen yliopistossa ja miten harjoittelu hyödyttää urasuunnitelmiasi

3. Oletko hakenut tai saanut yliopiston harjoittelutuen tai muita apurahoja

4. Miten aiot sisällyttää harjoittelun tutkintoosi

5. Oletko jo suorittanut harjoittelun osana tutkintoasi

Harjoittelijavaihdon apurahojen suuruudet

Pitkäkestoinen harjoittelu

Pitkäkestoisen harjoittelun  apurahojen suuruudet perustuvat harjoittelun kestoon päivissä. Harjoittelun tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Erasmus+ -harjoittelun todellinen kesto tarkistetaan harjoittelun päätyttyä toimittamastasi harjoittelu-/työtodistuksesta. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: 80%/20%. Kohdemaat on luokiteltu eri luokkiin.

Lukuvuosi 2024 - 2025

Ryhmä 1:    

 • Ohjelmamaat: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska
 • sekä Iso-Britannia, Sveitsi ja Färsaaret (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2024-2025 690 €/ kk

Ryhmä 2:   

 • Ohjelmamaat: Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Pohjois-Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro       
 • sekä Andorra, Monaco ja San Marino (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2024-2025 640 €/ kk

Ryhmä 3:

Matkatuki Erasmus+ -ohjelmassa lukuvuodesta 2024-2025 alkaen:

Kaikille Erasmus+ -liikkuvuusjaksoille lähteville maksetaan erillinen matkatuki, joka perustuu etäisyyteen (km) Tampereen ja kohdekaupungin välillä. Etäisyyden laskemiseen käytetään Euroopan Komission työkalua: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu).

Lisäksi voidaan maksaa kahden päivän oleskelutuki (päiväkohtainen apuraha) matkapäiviltä.

Matkan pituusMatkatuki Vihreän matkustuksen matkatuki
10-99 km28 eur56 eur
100-499 km211 eur285 eur
500-1999 km309 eur417 eur
2000-2999 km395 eur535 eur
3000-3999 km580 eur785 eur
4000-7999 km1188 eur1188 eur
8000 km ->1735 eur1735 eur

Lukuvuosi 2023 - 2024

Ryhmä 1:    

 • Ohjelmamaat: Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska
 • sekä Iso-Britannia, Sveitsi ja Färsaaret (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2023-2024 690 €/ kk

Ryhmä 2:   

 • Ohjelmamaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Italia, Itävalta, Ranska, Latvia, Liettua, Pohjois-Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro       
 • sekä Andorra, Monaco ja San Marino (lukuvuodesta 21-22 alkaen, harjoittelupaikka ei voi olla yliopisto/ korkeakoulu, jos sinne ei ole kahdenvälistä Erasmus+ -sopimusta)
  • Lukuvuonna 2023-2024 640 €/ kk

Ryhmä 3:

Lyhytkestoinen harjoittelu

Kohdemaasta riippumatta:

 • 79 €  per päivä ensimmäisten 14 päivän ajalta
 • 56 € päiviltä 15–30

Päiväkohtaisen apurahan lisäksi lyhytkestoiseen harjoitteluun lisätään myös matka-apuraha ylläolevan taulukon mukaisesti lukuvuodesta 2024-2025 alkaen. Harjoittelun kestoon voidaan laskea yksi matkapäivä ennen harjoittelua ja yksi sen jälkeen. Harjoittelun virtuaaliselle osuudelle ei makseta apurahaa.

Erasmus+-ohjelman kiinteä yksilöapurahan korotus


Opiskelijat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua liikkuvuuteen ja jotka kuuluvat kansallisesti määriteltyihin ryhmiin voivat saada kiinteää yksilötuen korotusta Erasmus+-apurahaansa:

 • Pitkässä (min. 2 kk) harjoittelussa 250 €/ kk 
 • Monimuotoisessa lyhytkestoisessa harjoittelussa harjoittelun fyysisen keston mukaan 100 € (kesto 5–14 pv) tai 150 € (kesto 15–30 pv)

Suomessa näitä ryhmiä ovat: perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan), omaishoitajana toimivat, opiskelijat, joilla on EU:n vammaiskortti, vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus), vakavista ja kroonisista terveysongelmista kärsivät (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus) sekä kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat (pakolaiset, turvapaikanhakijat, kansainvälistä tai toissijaista suojelua saaneet, tai opiskelijalla on pakolaisen matkustusasiakirja).

Kiinteän yksilötuen korotuksen lisäksi Erasmus+ -ohjelmassa on erikseen haettavissa todellisiin kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea mikäli sinulla on henkilökohtaisesta, fyysisestä, psyykkisestä tai terveydentilasta, oppimisvaikeudesta tai muusta vastaavasta syystä liikkuvuuteen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia, joita kiinteä apurahan korotus ei kata. Katso lisätietoja kohdasta Vaihtoon lähtevän opiskelijan esteettömyys- ja perheellisyysapuraha.

Lisätietoa esteettömyys- ja osallisuustuesta Opetushallituksen sivulla.

Vihreän matkustuksen lisätuki

Jos valitset vihreän matkustustavan (juna, bussi,kimppakyyti autolla HUOM! laiva/ lautta ei oikeuta vihreän matkustamisen tukeen) harjoittelun kohdemaahasi, voit saada lisätukea (50 € lukuvuonna 2023-2024, ks. taulukko lukuvuoden 2024-2025 osalta). Edellytyksenä tuen saamiselle on, että matkustat enemmistön todellisista kilometreistä tai vähintään meno-paluumatkan toisen suunnan kokonaan vähäpäästöisesti. Vihreän matkustuksen matkatuki perustuu etäisyyteen (km) Tampereen ja harjoittelupaikkasi kaupungin välillä. Etäisyyden laskemiseen käytetään Euroopan Komission työkalua: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu). Vihreän matkustuksen matkatuen lisäksi sinulle maksetaan päiväkohtainen apuraha jokaiselta toteutuneelta matkapäivältä, yhteensä enintään 3 matkapäivältä per suunta, eli enintään yhteensä 6 matkapäivältä, jos matkustat sekä meno- että paluumatkan vähäpäästöisesti. HUOM! Sinun tulee matkustaa mahdollisimman suoraan lähtökohteesta määränpäähän.

Ehdot tuen saamiselle täyttyvät, jos

 • teet meno- tai paluumatkan harjoittelupaikkaasi kokonaan vihreästi. Voit esimerkiksi lähteä harjoitteluun vihreillä matkustustavoilla, mutta teet paluumatkan Suomeen lentoteitse.
 • tai teet meno- sekä paluumatkan vähintään puoliksi vihreästi. Voit esimerkiksi molempiin suuntiin käyttää enintään puolet laivalla tai lentokoneella matkustamiseen, mutta vähintään puolet tai suurimman osan matkoista vähäpäästöisesti. 


Vihreän matkustamisen tukea haetaan Mobility-Onlinessa apurahakyselyn yhteydessä. Tuen saamiseksi sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa vihreän matkustamisen vakuuslomake (lähetään sinulle sähköpostitse). Täytä vakuuslomakkeeseen matkasuunnitelma meno- ja paluumatkasta. Lataa täytetty ja allekirjoitettu lomake Mobility-Onlineen. Sinun tulee myös säilyttää matkakuitit ja esittää ne tarvittaessa Tampereen yliopistolle vihreän matkustamisen todentamiseksi. 

Opintotuki

Koska Erasmus+ -harjoittelun tulee sisältyä suorittamaasi tutkintoon, voit hakea harjoittelun ajaksi myös opintotukea. Mikäli päätät hakea opintotukea Erasmus+ -harjoittelun ajaksi, lisätietoa saat Kelasta.

Lue lisää Erasmus+ -harjoittelun apurahaan liittyvistä ehdoista (mm. OLS-kielitestistä ja vakuutuksista) harjoittelun muistilistasta.

Lue myös yliopiston harjoittelutuesta.

Euroopan unionin rahoittama logo
Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 12.6.2024