Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Jatkotutkinnon ohjaajat, seurantaryhmä ja muutokset ohjaussuhteissa

Jokaisella aktiivisella jatko-opiskelijalla on vastuuohjaaja ja vähintään yksi muu ohjaaja sekä mahdollinen seurantaryhmä (tutkintosääntö 26§). Menettely laajentaa ohjauksen osaamispohjaa, tukee verkottumista ja oikeusturvaa sekä helpottaa ohjauksen katkos- ja ongelmatilanteiden ratkaisemista.

Vastuuohjaaja vastaa jatko-opiskelijan tutkinnon kokonaisuudesta ja ohjausjärjestelyistä. Vastuuohjaajan, muiden ohjaajien ja seurantaryhmän välisestä työnjaosta sovitaan erikseen ohjaussuunnitelmalla.

Vastuuohjaajan tulee olla Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva väitöstutkimuksen alaa edustava professori, tenure track -urapolussa oleva henkilö tai dosentti. Erityisestä syystä vastuuohjaajaksi voidaan nimetä myös henkilö, joka ei ole työsuhteessa Tampereen yliopistoon, mutta tekee tutkimusta Tampereen yliopiston tutkimusyhteisössä. Muiden ohjaajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Seurantaryhmä vahvistaa ohjauksen ja palautteen asiantuntijapohjaa ja valmistuvien väitöskirjojen laatua.

  • Seurantaryhmään valitaan ohjaajien lisäksi tohtoriohjelman tai sen ulkopuolisia, joista vähintään yhdellä on tohtorin tutkinto. Ulkopuoliset jäsenet voivat olla esimerkiksi muiden yliopistojen, yritysten tai tutkimuslaitosten asiantuntijoita.
  • Seurantaryhmä tulee koota ensimmäisen vuoden aikana tohtoriohjelman määrittämällä tavalla. Tohtoriohjelma määrittää seurantaryhmän tarkemmat toimintatavat.

Jos sinulle tulee tarve muuttaa ohjaukseesi osallistuvia henkilöitä, toimita lomake "Muutokset ohjaussuhteissa" tiedekuntasi opintohallintoon.

Julkaistu: 4.6.2019
Päivitetty: 12.4.2024