Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Yleinen tohtoriohjelma

Tutkintosäännön (26§) mukaisesti jatko-opiskelija voidaan siirtää tohtoriohjelmastaan tiedekunnan yleiseen tohtoriohjelmaan, mikäli hän ei edistä väitöskirjaansa ja muita opintojaan. Yleisen tohtoriohjelman opiskelijat voivat edelleen suorittaa opintoja ja tehdä tutkimusta, mutta jatko-opiskelijan opintojen ja tutkimuksen etenemistä ei seurata, ohjelmasta ei voi valmistua eivätkä sinne siirretyt saa ohjausta eivätkä voi jättää lisensiaatintutkimustaan tai väitöskirjaansa tarkastukseen.

Tohtoriohjelmasta siirtäminen yleiseen tohtoriohjelmaan

Tiedekunnan tohtoriohjelman jatko-opiskelija voidaan tarvittaessa siirtää yleiseen tohtoriohjelmaan, mikäli

  1. jatko-opiskelija sitä itse pyytää
  2. jatko-opiskelija ilmoittautuu kahtena peräkkäisenä lukuvuotena poissaolevaksi (poissaoloksi ei lasketa asepalvelukseen tai vanhemmuuteen liittyviä poissaoloja) tai
  3. opintojen edistyminen on kahtena edellisenä vuonna poikennut merkittävästi ohjaussopimuksen, opinto- tai tutkimussuunnitelman mukaisesta aikataulusta.

Ennen siirtoa yleiseen tohtoriohjelmaan jatko-opiskelijalle annetaan mahdollisuus selvityksen tekemiseen. Päätöksen siirrosta tekee dekaani /varadekaani. Asia valmistellaan tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä tai suunnitteluryhmässä, jos ohjausryhmää ei ole. Päätöksen yhteydessä jatko-opiskelija voi halutessaan myös luopua opinto-oikeudesta..

Yleisestä tohtoriohjelmasta siirtyminen tohtoriohjelmaan

Yleisen tohtoriohjelman opiskelijat voivat opinnoissa aktivoiduttuaan hakea takaisin tiedekunnan tohtoriohjelmaan, kun

  1. käy vastuuohjaajan/ohjaajien/seurantaryhmän kanssa ohjauskeskustelun ja tekee uuden ohjaussopimuksen ja
  2. päivittää jatko-opintosuunnitelman ja tutkimussuunitelman

Mikäli jatko-opiskelija saa vastuuohjaajaltaan puoltavan lausunnon siirtämisestä tohtoriohjelmaan, hän toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen (opintosuunnitelma, tutkimussuunnitelma, vastuuohjaajan lausunto) tiedekunnan opintohallintoon. Asia käsitellään tiedekunnan tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä tai sen puuttuessa tohtoriohjelman suunnitteluryhmässä. Päätöksen siirrosta tekee dekaani/varadekaani esittelystä.

 

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 28.4.2022