Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Oikaisu ja muutoksenhaku

TAMKin tutkintosääntö määrittelee kriteerit ja toimenpiteet mm. opiskelijavalintaan sekä opintosuoritusten ja hyväksilukujen arviointeihin liittyviin oikaisupyyntöihin

Opiskelijavalinta (tutkintosääntö 7§)

Opiskelijavalinnat tehdään yhteis- tai erillishaun avulla. Ammatillisten opettajankoulutusten valinnoissa käytetään opettajakorkeakoulujen yhteistä erillishakua.

Opiskelijaksi hakenut voi pyytää TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Tutkintolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Oikaisupyyntö koskien opintosuorituksia ja hyväksilukuja (tutkintosääntö 26§)

Opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opintosuorituksensa arvosteluun. Oikaisupyyntö on tehtävä arvostelun suorittaneelle opettajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oikaisupyynnöt on käsiteltävä kiireellisinä ja päätökset on annettava kirjallisesti.

Jos opiskelija on edelleen tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän saa pyytää siihen oikaisua kirjallisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan TAMKin kirjaamoon (s-posti: tamk [at] tuni.fi). Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. (kts. ohjesivu: Opintosuoritusten oikaisut)

Tämä prosessi koskee myös opintojen ja osaamisen hyväksilukua.

Julkaistu: 26.2.2019
Päivitetty: 14.1.2022